Ziņu izlaidums

Uzstājoties pasaules mēroga ģimeņu konferencē, mormoņu apustulis iesaka metodes, kā stiprināt ģimeni

Elders Kristofersons stāsta par svarīgiem principiem un aktivitātēm, kas vieno pēdējo dienu svēto ģimenes

Dievam ir iecere attiecībā uz ikvienu no Viņa bērniem. Laulībai un ģimenei ir centrālā loma šajā iecerē. „Augstā prioritāte, kādu mēs piešķiram ģimenes dzīvei, izriet no mūsu pārliecības, ka Dievs ir radījis ģimeni un iedibinājis ģimenes dzīvi Savam nolūkam. No tā izriet arī pārliecība, ka vecāku pienākumi un ģimenes pienākumi, kā arī principi, ko mēs pārspriedīsim, patiesi ir „dievišķi doti”.”

Tāds bija eldera D. Toda Kristofersona vēstījums šo ceturtdien, uzstājoties astotajā pasaules mēroga ģimeņu konferencē, kas notika Filadelfijā un ko reizi trijos gados rīko Romas katoļu baznīca. Šogad konferenci apmeklēja 17 500 cilvēku no 100 valstīm, un tajā ar savām prezentācijām uzstājās daudzi pasaules mēroga reliģiskie vadītāji un domātāji, ieskaitot pāvestu Francisku.

Vienā no darba grupu semināriem piedalījās elders Kristofersons no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma, stāstot par svarīgiem principiem un aktivitātēm, kas vieno pēdējo dienu svēto ģimenes: par ģimenes lūgšanu, Svēto Rakstu studēšanu kopā ar ģimeni, ģimenes mājvakariem, ģimenes jokiem, ģimenes vēsturi, ģimenes padomēm un kopīga laika pavadīšanu. Viņam palīdzēja divas vietējās mormoņu ģimenes, kuras dalījās personīgos stāstos. Viņš parādīja arī trīs minūšu video ar Augstākā prezidija mācībām par ģimeni.

Viņš vērsās pie sanākušajiem, aicinot: „Lūdziet un apdomājiet dzirdēto un to, kā šie principi un aktivitātes un to piemērojums jūsu katra apstākļiem varētu svētīt jūsu ģimeni un to cilvēku ģimenes, kam jūs kalpojat.”

Elders Kristofersons teica, ka ģimenes lūgšana palīdz bezspēcīgajiem rast stiprinājumu, Svēto Rakstu studijas kopā ar ģimeni (mormoņi lasa četras Svēto Rakstu grāmatas) palīdz sagatavoties dzīves izaicinājumiem un ģimenes mājvakars (100 gadus ilga mormoņu tradīcija kopīgi pavadīt vienu nedēļas vakaru) stiprina ģimenes. Viņš teica arī, ka ģimenes stāstu iepazīšana dod ģimenei „nedaudz lielāku pašapziņu un elastību, stājoties pretī dzīves grūtībām”.

„Plānojot šo [pasākumu], mēs centāmies iesaistīt dažādu ticību kopienas, lai tās palīdzētu mums veidot krietnas ģimenes,” teic Filadelfijas arhibīskaps Čārlzs Dž. Čaputs. „Man šķiet, ka neviens to nepieprot labāk par mormoņu kopienu un pēdējo dienu svētajiem. Es esmu pateicīgs, ka jūs esat ar mieru palīdzēt mums un mācīt mūs.”

Kaut arī daži atmet ar roku ģimeņu stiprināšanai, jo uzskata to par zaudētu cīņu, elders Kristofersons teica, ka ir izšķiroši svarīgi paraudzīties uz to ilgtermiņa skatījumā.

„Esmu dzirdējis, kā citi saka — bērnu audzināšana līdzinās dārza kopšanai,” viņš teica. „Jūs nevarat piespiest augus un ziedus uzplaukt, kad jūs to gribat un kā jūs to gribat, taču jūs varat paveikt ļoti daudz, lai radītu vidi, kura sekmē uzplaukšanu. Tieši par to tad mēs šodien runājam. Izšķirošā nozīme ir ne vien tam, ko mēs paši darām, bet arī tam, ko ļaujam caur mums paveikt Dievam.”

Pasaules mēroga ģimeņu konferenču rīkošana tika uzsākta 1994. gadā, saskaņā ar pāvesta Jāņa Pāvila II rīkojumu, un šī ir pirmā reize, kad šī konference tiek noturēta ASV. Šī gada konferences tēma ir „Mūsu misija ir mīlestība — pilnasinīga ģimenes dzīve.”

Vairāk par pasākumu varat lasīt (angļu valodā) šiet: http://www.worldmeeting2015.org

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.