Tematiskais raksts

Stila ceļvedis - Baznīcas nosaukums

Baznīcas oficiālais nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Baznīcas pilnais nosaukums tika dots 1838. gadā, kad Džozefs Smits saņēma attiecīgo atklāsmi no Dieva.

  • Pirmo reizi, atsaucoties uz Baznīcu, būtu vēlams izmantot Baznīcas pilno nosaukumu: „Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca”.
  • Gadījumos, kad ir nepieciešama īsāka norāde, būtu ieteicams izmantot terminu „Baznīca” vai „Jēzus Kristus baznīca”. Arī termins „atjaunotā Jēzus Kristus Baznīca” ir ieteicams un uzskatāms par pareizu.
  • Kaut arī uz Baznīcu jau ilgstoši ir ticis attiecināts termins un iesauka „mormoņu baznīca”, tas nav autorizēts nosaukums, un Baznīca lūdz atturēties no tā izmantošanas. Tādēļ, lūdzu, izvairieties no Baznīcas nosaukuma aizstāšanas ar saīsinājumu „PDS” vai iesauku „mormoņi”, izsakoties par to kā par „mormoņu baznīcu”, „PDS baznīcu” vai „pēdējo dienu svēto baznīcu”.
  • Runājot par Baznīcas locekļiem, būtu ieteicams dot priekšroku terminiem „Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi” vai „pēdējo dienu svētie”. Mēs lūdzam neizmantot terminu „mormoņi”.
  • Vārdu „Mormons” vai „mormoņi” būtu pareizi lietot kā īpašvārdu, runājot, piemēram, par Mormona Grāmatu, vai arī kā īpašības vārdu, attiecinot to uz tādiem vēsturiskajiem nosaukumiem kā, piemēram, „Mormoņu taka”.
  • Termins „mormonisms” ir uzskatāms par nepareizu, un to nevajadzētu izmantot. Raksturojot Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai piemītošo, unikālo doktrīnas, kultūras un dzīvesveida apvienojumu, būtu ieteicami un pareizi izmantot terminu „atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs”.
  • Runājot par cilvēkiem vai organizācijām, kas piekopj daudzsievību, vajadzētu norādīt, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai nav nekādas saistības ar poligāmistu grupējumiem.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.