Ziņu izlaidums

Soltleiksitijas Ziemassvētku vēstījums „Ziemassvētku gaisma: prezidenta Rasela M. Nelsona vēstījums”

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravietis un prezidents Rasels M. Nelsons aicina ikvienu mainīt cilvēku dzīvi šajā Ziemassvētku laikā.
„Kad tik daudzus mūsu apkārtējos cilvēkus nomāc baiļu un nedrošības nasta,” prezidents Nelsons saka jaunajā video, „es aicinu jūs atbrīvot savā sirdī vietu tiem apkārtējiem, kuriem ir grūti saredzēt Glābēja gaismu un sajust Viņa mīlestību. Neviena cita dāvana nebūs tik nozīmīga, kā aiz tīras mīlestības paveiktie darbi vientuļo, novārgušo un nogurušo cilvēku labā. Šīs dāvanas atgādina mums un arī viņiem par svētku patieso iemeslu — Dieva Dēla, Jēzus Kristus, dāvanu — kurš piedzima, lai aizdzītu visas bailes un atnestu mūžīgo gaismu un prieku visiem tiem, kas Viņam seko.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.