Ziņu izlaidums

Ziemassvētku vēstījums 2013

 

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un citi baznīcas vadītāji sagaidīja otro adventi, daloties Ziemassvētku vēstījumā:

„Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lūkas 2:10-11).

Līksmosim un svinēsim šo Ziemassvētku laiku, sludinot brīnišķo un patieso vēsti, ka Visvarenais Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, Jēzu Kristu, pestīt pasauli! Lai prieks, ko sniedz šīs zināšanas, mājotu mūsu sirdīs šajā Ziemassvētku laikā un visu nākamo gadu!”

Lai noskatītos vai noklausītos Ziemassvētku uzrunas, lūdzam ienākt šeit.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.