Tematiskais raksts

Vispārējā konference

Divreiz gadā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi sapulcējas vietējās Baznīcas ēkās vai savās mājās Soltleiksitijā (ASV) un citviet pasaulē, lai noskatītos vispārējo konferenci. Skatoties sešas konferences sesijas, kas tiek noturētas katru pavasari un rudeni, Baznīcas locekļi uzklausa Baznīcas vadītāju norādījumus. Šīs sesijas tiek pārraidītas visā pasaulē un tulkotas daudzās valodās.

Katra vispārējā konference iesākas ar vispārējo sieviešu sanāksmi, kura tiek noturēta sestdienas vakarā, nedēļu pirms piecām pārējām sesijām, kas tiek organizētas pirmajā aprīļa vai oktobra nedēļas nogalē. Vispārējā sieviešu sanāksme ir paredzēta Baznīcas sievietēm un meitenēm, sākot no 8 gadu vecuma. Gan aprīļa,  gan oktobra konferences laikā ikviens interesents var apmeklēt sestdienas rīta un pēcpusdienas, kā arī svētdienas rīta un pēcpusdienas sesijas, kas ilgst divas stundas. Sestdienas vakara sesija ir paredzēta pēdējo dienu svēto vīriešiem un jauniešiem, kuriem tikusi piešķirta priesterība.

Daudzi pēdējo dienu svētie sabrauc no visas pasaules, lai apmeklētu vispārējo konferenci personīgi, Soltleiksitijas konferenču centrā, kur ir 21 000 sēdvietu. Sesiju apmeklētājiem tiek izsniegtas bezmaksas biļetes, bet tie, kam nav biļešu, var gaidīt savu kārtu rindā. Visi sanākušie, kuriem nepietiek vietas konferenču centrā, tiek aicināti noskatīties konferences pārraidi kādā no tuvējā Tempļa laukuma telpām.

Tā kā vairumam no 17 miljoniem Baznīcas locekļu nav iespējas apmeklēt vispārējo konferenci personīgi, visas sanāksmes, kas tiek tulkotas vairāk nekā 80 valodās, tiek translētas tiešsaistē, apmeklējot jezuskristusbaznica.org mājaslapu, skatoties General Conference of the Church of Jesus Christ vai apmeklējot Baznīcas pārraižu lapu. Pēc konferences sanāksmes tiek pārtulkotas kopumā 94 valodās.

Konferences laikā Baznīcas vadītāji uzstājas par dažādām garīga rakstura tēmām. Viņi uzrunā gan pēdējo dienu svētos, gan valdības, dažādu ticību un organizāciju pārstāvjus, gan citus konferences apmeklētājus. Runātāju vidū ir pasaules mēroga Baznīcas vadītāji: prezidents Tomass S. Monsons un viņa padomnieki no Augstākā prezidija – Baznīcas galvenās pārvaldes institūcijas. Ar runām uzstājas arī Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi un citi vadītāji.

Uzrunās parasti tiek iztirzāti evaņģēlija principi un sabiedrībā aktuālas tēmas, mudinot indivīdus un ģimenes turpināt centienus sekot Jēzum Kristum. Pēc konferences noslēguma visas uzrunas tiek publicētas jezuskristusbaznica.org mājaslapā, kā arī Baznīcas žurnālā „Liahona”, lai Baznīcas locekļi varētu tās lasīt un studēt.

Ar muzikālajiem priekšnesumiem konferences sesiju laikā uzstājas gan Tempļa skvēra Tabernakla koris un vairāki ērģelnieki, gan vēl citi Baznīcas kori. Dzied arī visi sanākušie. Dziesmas tiek izvēlētas tā, lai uzsvērtu noteiktas evaņģēlija tēmas.

Baznīcas vadītāji notur šādas vispārējās konferences jau kopš 1830. gada, kad Džozefs Smits organizēja šo Baznīcu. Pirmo konferenci apmeklēja ap 30 Baznīcas locekļu un vairāki cilvēki, kam bija interese par Baznīcu. Mūsdienās katra konference tiek tulkota vairāk nekā 90 valodās, lai to varētu noskatīties strauji pieaugošais Baznīcas locekļu skaits visā pasaulē.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.