Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Visas Baznīcas locekļu publiskās sanāksmes uz laiku ir atliktas visā pasaulē

Vietējie vadītāji apspriedīsies, lai noteiktu, kā Baznīcas locekļiem nodrošināt Svēto Vakarēdienu vismaz reizi mēnesī.

Dārgie brāļi un māsas! (12. marts 2020)

Kā apsolīts mūsu 2020. gada 11. marta vēstulē, mēs turpinām vērot mainīgos apstākļus visā pasaulē attiecībā uz KOVID-19. Mēs esam ņēmuši vērā vietējo Baznīcas vadītāju, valdību amatpersonu un medicīnas speciālistu padomu un esam meklējuši Tā Kunga vadību šajās lietās. Tagad mēs sniedzam šādus jaunākos norādījumus.

Sākot ar šo brīdi, visas Baznīcas locekļu publiskās sanāksmes uz laiku ir atliktas visā pasaulē līdz turpmākajam paziņojumam. Tas ietver:

  • Staba konferences, vadītāju konferences un citas lielas sanāksmes.
  • Visus publiskos dievkalpojumus, tajā skaitā Svētā Vakarēdiena sanāksmes.
  • Draudzes, bīskapijas un staba aktivitātes.

Kur tas ir iespējams, vadītājiem vajadzētu rīkot visas nepieciešamās vadītāju sapulces, izmantojot tehnoloģijas. Ar konkrētiem jautājumiem var vērsties pie vietējiem priesterības vadītājiem. Tālāki norādījumi attiecībā uz citiem jautājumiem tiks sniegti.

Bīskapiem būtu jāapspriežas ar savu staba prezidentu, lai noteiktu, kā Baznīcas locekļiem nodrošināt Svēto Vakarēdienu vismaz reizi mēnesī.

Mēs mudinām Baznīcas locekļus gādīgi kalpot, rūpējoties citam par citu. Mums vajadzētu sekot Glābēja piemēram, lai svētītu un pacilātu citus.

Mēs liecinām par Tā Kunga mīlestību šajā nedrošajā laikā. Viņš jūs svētīs, lai jūs rastu prieku, darot to labāko, lai katrā situācijā dzīvotu atbilstoši Jēzus Kristus evaņģēlijam.

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.