Ziņu izlaidums

Visaptverošās mormoņu sieviešu sanāksmes fotoreportāža

Vienotā sanāksmē pulcējas mormoņu sievietes, jaunietes un meitenes

 

Šī gada 29. martā visā pasaulē pulcējās simtiem tūkstošu mormoņu sieviešu, jauno sieviešu un meiteņu no astoņu gadu vecuma. Viņas pulcējās, lai piedalītos ikgadējā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas sieviešu sanāksmē. Šo sanāksmi, kas notika Soltleiksitijas Konferenču centrā, organizēja baznīcas palīgorganizāciju vadītājas, kurām uzticēta atbildība par bērniem, meitenēm un sievietēm visā baznīcā. Sanāksme tika tulkota 55 valodās un translēta visā pasaulē, uzrunājot tūkstošiem sieviešu, kas bija pulcējušās vietējos sanāksmju namos vai skatījās ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību.

General Womens Meeting3

Vispārējā apvienotā sieviešu sanāksme turpmāk tiks noturēta divreiz gadā, aizstājot atsevišķās Palīdzības biedrības un Jauno sieviešu sanāksmes, kas notika reizi gadā. Pirmajā visaptverošajā sanāksmē uzstājās baznīcas palīgorganizāciju vadītājas: māsa Linda K. Bērtone – Palīdzības biedrības vispārējā prezidente; māsa Bonija L. Oskarsone – Jauno sieviešu vispārējā prezidente, un māsa Rozmarija M. Viksoma – Sākumskolas vispārējā prezidente. Sanākušās sievietes un meitenes uzrunāja arī prezidents Henrijs B. Airings – pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā.

General Womens Meeting12 cropped

Sieviešu vadītājas teic, ka šai sanāksmei piemitis īpašs spēks un ka tā tikusi plānota ar mērķi dot norādījumus un iedvesmot sievietes un jaunietes sekot Kristum.

„Mēs esam mūsu Debesu Tēva meitas,” sanākušajām sievietēm teica māsa Viksoma, „mēs esam dažāda gada gājuma sievietes, kuras slēgušas derības, mērojot šīs Zemes ceļu, lai atgrieztos Viņa klātbūtnē. Derību ievērošana sargā mūs, sagatavo mūs un dod mums spēku.”

General Womens Meeting9

„Kā sievietes, neatkarīgi no mūsu vecuma, mēs staigājam Viņa gaismā, ”skaidroja māsa Viksoma, „mūsu ceļojums pa šo taku ir individuāls un Glābēja mīlestības izgaismots. Mēs ieejam pa vārtiem, uzsākot mūžīgās dzīves ceļu, pieņemdamas kristību priekšrakstu un derības, un pēc tam saņemam Svētā Gara dāvanu.”

General Womens Meeting5

Māsa Viksoma aicināja, lai visas meitenes, kas pulcējušās Konferenču centrā un citviet pasaulē, pieceltos un nodziedātu „Glābēja gaismā” –dziesmu, kas bieži tiek dziedāta baznīcas Sākumskolas organizācijā.

General Womens Meeting7

Pārraides laikā tika rādīts video par sievietēm un bērniem no astoņām valstīm, kas runā deviņās valodās.„Pateicoties mūsu visu liecību spēkam un ticībai Jēzum Kristum, šī pavisam noteikti ir viena no ticības pilnākajām un varenākajām sieviešu sanāksmēm baznīcas vēsturē, ja ne visas pasaules vēsturē,” teica māsa Oskarsone, „lai gan daudzējādā ziņā mēs katra esam atšķirīga un unikāla, mēs atzīstam arī to, ka visas esam viena un tā paša Debesu Tēva meitas, tātad — māsas.”

General Womens Meeting14

„Pretinieks vēlas, lai mēs cita citu kritizētu un nosodītu,” teica māsa Oskarsone, „Viņš vēlas, lai mēs pievērstos savstarpējām atšķirībām un salīdzinātu sevi cita ar citu. Mēs esam Tā Kunga baznīcas locekles, un, neraugoties uz mūsu personīgajiem apstākļiem, varam baudīt priesterības spēka svētību pilnību, ievērojot derības, ko esam slēgušas kristībās un templī.”

General Womens Meeting4

„Kaut mēs kā patiesas mācekles piedāvātu savas labas gribas pilnās sirdis un savas izpalīdzīgās rokas, lai pasteidzinātu Viņa darbu!” teica māsa Bērtone, „Es mīlu baznīcas sievietes! Es esmu redzējusi viņu spēku. Es esmu redzējusi viņu ticību. Viņām ir, ko dot, un viņas vēlas dot. Viņas dara to bez fanfarām un publicitātes, vēršot apkārtējo uzmanību nevis uz sevi, bet gan Dievu, kuru pielūdz, nedomājot par to, ko saņems pretī.”

General Womens Meeting8

„Labākais, kā mēs varam stiprināt savu esošo vai topošo ģimeni, ir ievērot derības — solījumus, kurus esam devušas citiem un Dievam,” mudināja māsa Bērtone.

General Womens Meeting11

Prezidents Airings runāja par prieku, kas izriet no svētu derību slēgšanas ar Dievu un to ievērošanas. „Debesu Tēvs smaida pār jums ikreiz, kad redz, ka jūs palīdzat kādai Viņa meitai virzīties pa derību taku uz mūžīgo dzīvi,” viņš teica, „Un Viņš ir apmierināts ikreiz, kad cenšaties veikt pareizu izvēli. Viņš redz ne tikai to, kas šobrīd esat, bet arī to, par ko varat kļūt.”

General Womens Meeting6

„Kamēr Sātans uzbrūk aizvien jaunākām māsām, Tas Kungs paceļ māsas arvien augstākā garīgajā līmenī,” piebilda prezidents Airings, runājot par to, kāda loma viņa kristībās bijusi mātei, „Es atceros, kādu prieku un pateicību jutu, sēžot aiz savas mātes, kad braucām mājās no manām kristībām Filadelfijā, Pensilvānijā. Tieši mana māte cītīgi sagatavoja mani šīs derības noslēgšanai un visu citu derību slēgšanai, kas sekoja vēlāk.”

General Womens Meeting13

Sanāksmē uzstājās unikāls sieviešu koris, kurā bija apvienojušās 360 koristes, kas tikušas izvēlētas, izvērtējot 12 000 pieteikumu. Korī dziedāja mātes un meitas, vecmāmiņas un mazmeitas, tantes un māsas no8 līdz 80 gadu vecumam. Viņas vienojās, lai ar dziesmām slavētu Dievu un dalītos savā ticībā.

General Womens Meeting1

Baznīcas vadītāji mudināja, lai sievietes dalītos šīs sanāksmes vēstījumos ar ģimenes locekļiem un draugiem, izmantojot šim nolūkam sociālos mēdijus: Facebook, Twitter vai Pinterest.

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.