Ziņu izlaidums

Vai meklējat cerību? 2020. gada oktobra vispārējā konferencē svarīgākais būs patiesība un iedvesma

               Daudzi cilvēki visā pasaulē metas ceļos, ieņemot lūgšanas pozu, lai censtos atgūt pēdējo cerību, kad nav vairs neviena cita, pie kā vērsties.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem aprīļa un oktobra pirmās nedēļas nogale ir lūgšanas un cerības svētki. Šo laiku sauc par vispārējo konferenci. Nākamā konference notiks 2020. gada 3.–4. oktobrī. Pēdējo dienu svētie no vairāk nekā 50 tautām (mūsu ir kādi 16 miljoni) skatīsies vai klausīsies konferenci vairākos desmitos valodu pa televīziju, internetu vai radio. Jūs varat to skatīties vai klausīties caur vietni ChurchofJesusChrist.org.

Konferences norises laiki pēc Latvijas laika:

3. oktobrī sestdienas rīta sesija - 19:00 (latviešu valodā parasti pieejama dienu vēlāk)
3. oktobrī sestdienas pēcpusdienas sesija - 23:00 (latviešu valodā parasti pieejama dienu vēlāk)

4. oktobrī sieviešu sesija - 03:00 (latviešu valodā parasti pieejama nedēļu vēlāk)
4. oktobrī svētdienas rīta sesija - 19:00 (latviešu valodā parasti pieejama dienu vēlāk)
4. oktobrī svētdienas pēcpusdienas sesija - 23:00 (latviešu valodā parasti pieejama dienu vēlāk)

Konferenci tiešraidē būs iespējams skatīties latviešu valodā churchofjesuschrist.org.

Konferenci tiešraidē būs iespējams skatīties angļu valodā churchofjesuschrist.org un YouTube. Par paildus iespējām lasiet (angliski) šeit: https://bit.ly/33mOqHm

Konferenci tiešraidē būs iespējams skatīties krievu valodā churchofjesuschrist.org un YouTube.

Konference latviešu valodā ieraksta varsijā būs pieejama šeit: https://bit.ly/2SjE8kI un https://bit.ly/34m4I2a

Pirms šīm sanāksmēm Baznīcas vadītāji pavada neskaitāmas stundas, bieži vien nometušies uz ceļiem lūgšanā, gatavojot cerības un uzmundrinājuma pilnus vēstījumus, kas ir balstīti Jēzus Kristus evaņģēlijā. Viņu sprediķi, kā arī Tabernakla kora un Tempļa skvēra orķestra skaistā mūzika ir domāta visai pasaulei. Mēs sapulcēsimies pie datoriem, radioaparātiem, viedtālruņiem vai televizoriem un klausīsimies, jo mēs ticam, ka Dievs mūs vadīs. Mēs ticam, ka Viņš atklās patiesību pavisam īpašā veidā katram, kurš skatīsies vai klausīsies — kā pēdējo dienu svētajiem, tā citiem.

„Grūtos laikos maz kas sniedz tādu pārliecību un mierinājumu, kā patiesība,” 28. martā teica Baznīcas prezidents un pravietis Rasels M. Nelsons. „Satrauktajā, drūmajā un tumšajā pasaulē Jēzus Kristus gaisma spīd arvien spožāk. Viņš var atklāt patiesību, uzrunājot mūsu sirdi un prātu, kad mēs meklējam Viņu un mācāmies uzklausīt Viņu.”

Šis ir unikāls gads. Mēs atzīmējam 200 gadus, kopš Džozefs Smits, kurš arī metās ceļos, izteica savu pirmo lūgšanu Palmīrā, Ņujorkas štatā. Līdzīgi kā daudzus mūsdienu cilvēkus, arī Džozefu nospieda viņa rūpesti. Viņš bija ļoti norūpējies par savu dvēseli un glābšanu. Viņš arī vēlējās uzzināt, kura no baznīcām ir Jēzus Kristus Baznīca. Šīs lūgšanas sekas tik tiešām mainīja pasauli. Viņam parādījās Debesu Tēvs un Viņa Dēls Jēzus Kristus. Norādot uz Savu mīļoto Dēlu, Tēvs pusaugu Džozefam teica: „Uzklausi Viņu!” Tā aizsākās diženais darbs, kas, visa cita starpā, ir devis mums Mormona Grāmatu un jaunu baznīcu, kas ir kļuvusi par pasaules mēroga ticīgo saimi un tiek dēvēta par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu.

Džozefa lūgšana var būt par paraugu visai pasaulei. Pēdējo dienu svētie tic nepārtrauktai atklāsmei, kas tiek saņemta no debesīm. Vispārējā konference ir viens no veidiem, kā mēs cenšamies sadzirdēt Dievu runājam. Līdzīgi citiem, arī mēs zinām, ka mums nav atbilžu uz visiem jautājumiem. Tumsības un neskaidrības laikos visi Dieva bērni alkst pēc gaismas un skaidrības. Šādam izsalkumam ir pamats. Mūsu dvēselēm ir vajadzīga gaismas un patiesības barība, tāpat kā mūsu ķermenim ir vajadzīgas līdzsvarota uztura nodrošinātās uzturvielas. Bez šādas garīgās barības var viegli aizmirst, ka Dievs mīl katru cilvēku uz šīs planētas.

Dievs runā ar mums katru dienu un daudzos veidos. Mūsu likstas, lai cik tās dažkārt būtu traģiskas un sirdi plosošas, var palīdzēt mums skaidrāk sadzirdēt Viņa balsi. Viņš mūs ļoti mīl, taču dzīves gaitā mums ir tieksme cieši aizmigt. Mums ir nepieciešams, lai kāds mūs pamodina.

Sabiedrībai ir daudz gaismas un patiesības avotu. Mums būtu augstu jāvērtē tie visi. Lai kāda būtu jūsu reliģiskā piederība (vai ja jums tādas nav), mēs aicinām jūs iekļaut Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 2020. gada oktobra vispārējo konferenci savos cerības un miera meklējumos šajā nemierpilnajā laikā. Svarīgākais tajā būs patiesi vēstījumi, kas dāvā iedvesmu. Kurš gan to nevēlētos?

Kopīgi pielūdzot Dievu, Svētā Gara dziedinošais spēks var piepildīt mūs ar nepieciešamo drosmi un optimismu, lai mēs spētu virzīties uz priekšu cerībā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.