Ziņu izlaidums

Tiek izdots pirmais kopoto rakstu sējums par svētajiem

Pēdējo dienu svēto oficiālā vēsture tiks izdota 14 valodās

 

Sākot ar šī gada 4. septembri, visiem interesentiem būs pieejams pirmais jauno kopoto rakstu sējums par būtiskākajiem notikumiem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas agrīnajās dienās. Šajā vēsturiskajā kopoto rakstu izdevumā, kas tiks izdots četros sējumos ar nosaukumu „Svētie: stāsts par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu”, ir ietverti autentiski stāsti par pionieriem, kuri nodibināja Baznīcu visā pasaulē. Kad tiks pabeigti visi četri sējumi, tie aptvers plašu Baznīcas vēstures periodu, sākot ar agrīnajām dienām pirms Pirmās vīzijas, līdz pat mūsu dienām.

Pirmais kopoto rakstu sējums, kura apakšvirsraksts ir „Patiesības karogs”, vēsta par Atjaunošanu, kas iesākas ar Džozefa Smita bērnību kopš 1815. gada un noslēdzas ar to, kā pēdējo dienu svētie pielūdza Dievu pirms izceļošanas uz rietumiem 1846. gadā, būdami Navū templī.

„Lasot, jūs gūsiet jaunas atziņas un skatījumu pat uz jau dzirdētiem stāstiem,” teica elders Kventins L. Kuks no Divpadsmit apustuļu kvoruma, uzstājoties Brigama Janga Universitātes Aidaho filiāles 2018. gada 12. jūnija pavasara svētbrīdī, kas tika noturēts Reksburgā, Aidaho štatā. „Grāmata „Svētie” palīdzēs mums ievērot derības, paplašinot mūsu atmiņu stāstu krātuvi. Tā palīdzēs mums vienmēr atcerēties par to,  ko Glābējs ir paveicis mūsu labā.”

Pētot vēsturi un rakstot katru no šiem sējumiem, Baznīcas vēsturnieki sekoja Augstākā prezidija norādījumiem. Šobrīd šis Baznīcas vēstures izdevums ir pieejams 14 valodās: angļu, franču, itāļu, japāņu, korejiešu, krievu, ķīniešu, portugāļu, samoāņu, sebuāņu, spāņu, vācu, tagalu un tongiešu valodā. Lasītāji var atrast šīs grāmatas saturu arī Baznīcas vēstures mājaslapā un Evaņģēlija lietotnes vēsturiskajā sadaļā. Papildus tam, septiņas nodaļas no pirmā sējuma ir tikušas publicētas arī Baznīcas žurnālos „Ensign” un „Liahona”.

Īstenojot šo projektu, Baznīca jau trešo reizi publicē savu vēsturi vairāku sējumu rakstos. Džozefs Smits sāka rakstīt Baznīcas vēstures apkopojumu 1830. gadā, un šis izdevums tika publicēts 1842. gada sākumā. Otrais Baznīcas vēstures izdevums, kuru bija sakopojis Baznīcas vēsturnieks B. H. Roberts, tika publicēts 1930. gadā, pirms Baznīcas locekļu skaits bija sasniedzis vienu miljonu. Mūsdienās Baznīcai ir vairāk nekā 16 miljonu locekļu visā pasaulē, kas mājo teju katrā valstī un runā daudzās valodās.

586 lappušu biezais sējums ir iedalīts 46 viegli lasāmās nodaļās. Baznīcas oficiālajā vēsturē ir ietverti jaunākie vēsturiskie pētījumi un arī tādi avoti, kas visdrīzāk nebija pieejami laikā, kad tika izdotas iepriekšējās grāmatas.

Kopoto rakstu otrajā sējumā, kura apakšvirsraksts ir „Neviena neiesvētīta roka”, tiek vēstīts par svēto grūtībām, pulcējoties Amerikas Savienoto Valstu rietumos, un tas noslēdzas ar Soltleiksitijas tempļa iesvētīšanu 1893. gadā. Trešais sējums ar nosaukumu „Droši, cēli un neatkarīgi” pievēršas Baznīcas izaugsmei visā pasaulē, noslēdzoties ar Bernes tempļa iesvētīšanu Šveicē 1955. gadā. Ceturtais sējums „Izskanējis katra ausīs” aizved lasītājus līdz mūsu dienām, kad tempļi ir pieejami visā pasaulē.

Četru sējumu izdevums ir veidots tā, lai tas šķistu pievilcīgs gan jauniešiem, gan pieaugušajiem lasītājiem. Tajā ietvertais vēstījums ir balstīts uz autentiskiem vēsturiskajiem avotiem. Grāmatas noslēgumā lasītāji atradīs piezīmes ar atsaucēm uz Baznīcas pierakstiem un papildus avotiem, ieskaitot dažādas esejas un video materiālus.

„Mēs mudinām, lai jūs to izlasītu, paļaujoties uz to, ka tas palīdzēs jums izprast Dieva ieceri, saskatīt to, cik Tas Kungs ir bijis žēlastīgs, kā arī to, kā uzticīgi pastāvēt līdz galam gan labos, gan sliktos laikos, kristīgi un iejūtīgi izturēties pret līdzcilvēkiem un ievērot derības, kas vedina pie paaugstināšanas,” teic elders Kuks.

Šī gada 9. septembrī elders Kuks noturēs personīgu tikšanos ar Baznīcas pieaugušajiem jauniešiem, kur tiks apspriests jaunais izdevums. Šī tikšanās tiks rādīta tiešraidē no Navū. Vairāk informācijas meklējiet vietnē saints.lds.org.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.