Tematiskais raksts

Tempļa atvērto durvju dienas

Kad Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā uzceļ jaunu templi, šī svētā ēka kādu laiku tiek atvērta ekskursijām. Ikviens var apmeklēt šīs atvērto durvju dienas, kas parasti ilgst dažas nedēļas. Pēc tam templis tiek oficiāli iesvētīts un to var apmeklēt tikai aktīvie Baznīcas locekļi, kas dzīvo saskaņā ar ticību.

Atvērto durvju dienu laikā apmeklētāji var uzzināt vairāk par to, ar kādu mērķi tiek celti tempļi un kādēļ tie ir svarīgi Pēdējo dienu svētajiem. Dalība atvērto durvju dienās sākas ar nelielu ievadvideo, un tad brīvprātīgs ekskursijas vadītājs ieved apmeklētājus templī. Tā iekšienē gids izskaidro svarīgāko telpu funkcijas, kuru skaitā var būt norādījumu saņemšana, laulību slēgšana vai kristīšanās. Gids sniedz arī īsu skaidrojumu par Pēdējo dienu svēto ticības principiem, kas ir šo funkciju pamatā. Ekskursijas noslēgumā apmeklētāji tiek ievesti uzņemšanas telpās, kur tiek pasniegts neliels cienasts un brīvprātīgie atbild uz apmeklētāju papildjautājumiem.

Tempļa atvērto durvju dienas ir bezmaksas pasākums, taču dažkārt, lielā pieprasījuma dēļ, iepriekš nepieciešams izņemt bezmaksas biļetes. Papildus publiskām ekskursijām tempļa atvērto durvju dienu laikā, notiek kaimiņiem, darbuzņēmējiem, celtniekiem, vietējiem preses pārstāvjiem, sabiedrībā zināmām personām un valsts amatpersonām paredzētas ekskursijas.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu skatījumā templis ir „Tā Kunga nams”, vissvētākā vieta uz Zemes. Tempļa rituāli vieno ģimenes uz mūžību, kā arī māca, kāda ir dzīves jēga, un skaidro Dieva pestīšanas ieceri. Tempļa apmeklējums veicina cilvēka garīgo izaugsmi un stiprina Pēdējo dienu svēto apņemšanos sekot Jēzus Kristus paraugam.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.