Ziņu izlaidums

Svētie Raksti tiešsaistē tagad pieejami daudz ērtākā formātā

Sākot ar šo gadu, trīsrakstu sējums, kurā ietverta Mormona Grāmata, Mācība un Derības, kā arī Dārgā Pērle, ir pieejams daudz ērtākā formātā. Atverot saiti uz izvēlēto  Rakstu sējumu, redzama katra tajā ietvertā grāmata. Pantus var viegli pārskatīt un, ja nepieciešams, arī kopēt. Tāpat ir iespējams sameklēt interesējošo pantu, ierakstot meklētājā prātā palikušo frāzi vai vārdu.

 

Šie uzlabojumi veikti ar mērķi atvieglot Svēto Rakstu studijas, lai Baznīcas locekļi un interesenti varētu lasīt Svētos Rakstus visur, kur vien pieejams interneta pieslēgums, un dalīties savos mīļākajos pantos ar ģimenes locekļiem un draugiem.

Papildus Rakstiem, tiešsaistē pieejami vairāki studiju palīglīdzekļi, ieskaitot Bībeles kartes un fotogrāfijas, kas palīdz daudz labāk izprast Svēto Rakstu kontekstu un Jēzus Kristus mācības. Svēto Rakstu ceļvedī apkopoti svarīgākie personvārdi un terminu skaidrojumi, kas dod iespēju studēt Rakstus, izvēloties konkrētu tēmu, un atrast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Jaunais Svēto Rakstu formāts palīdzēs katram Baznīcas loceklim piepildīt pravieša Nefija vārdus: „Un mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu, mēs pravietojam par Kristu, un mēs rakstām saskaņā ar mūsu pravietojumiem, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu.” (2. Nefija 25:26)

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.