Tematiskais raksts

Svētā sapulce

Svētā sapulce ir svēta sanāksme, kas tiek noturēta Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā un kas visbiežāk norisinās vispārējās konferences laikā, kad sāk kalpot jaunieceltais Baznīcas prezidents. Šādās sapulcēs pēdējo dienu svētie no visas pasaules pulcējas, lai izrādītu atbalstu jaunajam Baznīcas prezidentam un citiem vadītājiem, kuri kalpo pasaules mēroga Baznīcas pārvaldes institūcijās, pārraugot visus Baznīcas locekļus, kas sasnieguši vismaz astoņu gadu vecumu.

Mācībā un Derībās – mormoņu kanona pamata atklāsmju krājumā – ir ietvertas vairākas atsauces, kur Dievs prasa, lai Baznīcas locekļi sasauktu „svētās sapulces” (Mācības un Derību 133:6). Šīs sanāksmes tiek noturētas daļēji tādēļ, lai sekotu mācībai, ka „viss [tiek] darīts ar vispārējo vienprātību baznīcā, ar daudzām lūgšanām un ticību” (Mācības un Derību 26:2).

Vispārējā vienprātība Baznīcā ir vienošanās starp visas vietējās vai pasaules mēroga draudzes locekļiem un vadītājiem attiecībā uz norīkojumiem, ko tiek ierosināts uzticēt attiecīgās draudzes locekļiem. Indivīdi izvēlas pieņemt konkrētos norīkojumus, un pārējiem Baznīcas locekļiem ir iespēja parādīt, ka viņi šo lēmumu atbalsta. Draudzes vispārējā vienprātība tika izmantota jau Bībeles laikos, kā rakstīts 2. Mozus grāmatā, kad Mozus „izstāstīja tautai visus Tā Kunga vārdus” un „visa tauta [atbildēja] vienā balsī” (2. Mozus 24:3).

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.