Ziņu izlaidums

Stipriniet savu ticību un gādājiet par apkārtējiem — runātāji mudina pasaules mēroga Baznīcas konferencē

Sekošana Jēzum Kristum dāvā mieru grūtību brīžos. Un tai līdzi nāk atbildība — gādāt par trūkumcietējiem un par šo Zemi. Šos vēstījumus uzklausīja tūkstošiem uzticīgu svēto, kuri bija pulcējušies Soltleiksitijā uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējo konferenci, kā arī miljoniem svēto, kuri to skatījās tiešsaistē.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējās konferences tiek noturētas regulāri — reizi sešos mēnešos. Baznīcas pasaules mēroga vadītāji uzrunā Baznīcas locekļus un viņu draugus visā pasaulē. Piecas sesijas, kuras tika noturētas 2022. gada 1. un 2. oktobrī tika pārraidītas tiešsaistē, 70 valodās.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons dedzīgi lūdza, lai auditorijā esošie tiektos pēc atelpas no šīs pasaules spriedzes, nedrošības un ciešanām, stingri apņemoties sekot Jēzus Kristus piemēram.

Dzīvošana pēc Kristus parauga nes prieku un mieru, un Viņš aicināja visus dzīvot šādi, darot to maigi, laipni un mīloši, vairākkārt atkārtoja Dž. Anete Denisa. Māsa Denisa kalpo par pirmo padomnieci Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā, kas ir Baznīcas sieviešu organizācija.

Jēzus Kristus gaisma un Gars vada cilvēkus palīdzības sniegšanā trūcīgajiem un grūtībās nonākušajiem visā pasaulē, teica prezidents Dalins H. Oukss — pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā. Viņš atkārtoti uzsvēra, ka Baznīcas misijā ietilpst sadarbība ar citām labdarības organizācijām, lai sniegtu pasaules mēroga humāno palīdzību tiem, kuri cieš.

Starp vadītājiem, kuri piedalījās konferences norisēs, bija arī vairāki eiropieši.

Elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma iepazīstināja visus ar pārstrādāto ceļvedi pēdējo dienu svēto jauniešiem, vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Jaunais ceļvedis „Jauniešu spēkam — ceļvedis izvēļu veikšanai” ir balstīts uz evaņģēlija principiem, rīcības brīvību un iedvesmu. „Jūsu labākais iespējamais ceļvedis izvēļu veikšanai ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir jauniešu spēks,” mācīja Vācijā dzimušais elders Uhtdorfs.

Rūpes par šo Zemi un mūsu dabisko vidi ir svēts pienākums, ko Dievs ir uzticējis cilvēcei, paziņoja Džeralds Kosē — Baznīcas prezidējošais bīskaps. Viņš ieteica katram dzīvot un uzvesties tā, lai izrādītu cieņu pret visu Dieva radīto. Bīskaps Kosē ir dzimis Bordo pilsētā, Francijā.

Sestdienas pēcpusdienas sesijā lūgšanu teica elders Hanss T. Būms no Septiņdesmitajiem. Viņš dedzīgi lūdza, lai Dievs palīdzētu ticīgajiem izprast viņu aicinājumu un uzdevumu šajā pasaulē. Elders Būms ir dzimis Amsterdamā. Šobrīd viņš kalpo par Baznīcas Ziemeļeiropas reģiona prezidentu; minētā reģiona galvenā mītne atrodas Londonā.

Konferences laikā Baznīcas locekļi atbalstīja izmaiņas Baznīcas vadītāju sastāvā. No aicinājuma tika atbrīvoti astoņi Augstākie pilnvarotie — Septiņdesmitie, kuriem tika piešķirts goda statuss. Tika aicināti seši jauni reģionu Septiņdesmitie, kuru skaitā ir Bernhards Cīsla no Jakobvulešeimas Vācijā un Īvs S. Vaidmans no Burgdorfas Šveicē.

Septiņdesmitie Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā kalpo par „īpašajiem lieciniekiem”, kuri palīdz Divpadsmit apustuļiem „baznīcas celšanā un visu tās norišu regulēšanā”.

Konferences noslēdzošās sesijas laikā prezidents Rasels M. Nelsons paziņoja par 18 jaunu tempļu celtniecības ieceri.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.