Tematiskais raksts

Sabiedriskās attiecības

 

Pēdējo dienu svēto sievietes smeļas spēku un iedvesmu savā būtībā — viņas saprot, ka ir Dieva meitas ar mērķi dzīvē, un viņas tiecas sevī attīstīt tādas dievišķas īpašības kā svētums, gudrība un žēlsirdība. Viņas ciena savu ķermeni un prātu kā svētas dāvanas, noraidot jebko, kas tās pazemina. Viņas cenšas sasniegt savu potenciālu un izjust prieku, pielūdzot Dievu, studējot, kalpojot un dedzīgi cenšoties dzīvot uz Kristu vērstu dzīvi. Viņas tic, ka, saskaņā ar dievišķu ieceri, sievietes un vīrieši vislielāko izaugsmi, prieku un piepildījumu var pieredzēt kopā, nevis atsevišķi. Ar kopīgiem un sev raksturīgiem centieniem katrs no viņiem sniedz nepieciešamo ieguldījumu mājās, baznīcā un sabiedrībā.

Mormoņu sievietes kā Jēzus Kristus mācekles veido savu mantojumu. Viņas to uzskata par svarīgu misiju — palīdzēt trūkumā nonākušajiem un pēc iespējas labi rūpēties par savām ģimenēm, draudzēm un sabiedrību.

Mormoņu sievietes kopā veido Palīdzības biedrību, vienu no senākajām un lielākajām sieviešu kalpošanas organizācijām pasaulē. Palīdzības biedrībā ir 5,5 miljoni sieviešu 170 valstīs, un tas ir milzīgs kalpošanas spēks visā pasaulē. Tā tika nodibināta 1842. gadā, lai sniegtu palīdzību visās cilvēku dzīves nedienās: „atbrīvotu no trūkuma, no savtīguma, bēdām, apātijas, neziņas, netikumības, pasaulīguma, viduvējības, bailēm, personīgiem ierobežojumiem un vientulības.”

Pēdējo dienu svēto sievietes kā mācekles tiek mudinātas pilnveidot personīgo ticību un attiecības ar Dievu, studēt Svētos Rakstus un mācības, mācīt evaņģēliju mājās un draudzēs un uzticīgi piedalīties visos evaņģēlija glābšanas priekšrakstos . Visi Baznīcas locekļi jau izsenis tiek mudināti tiekties pēc visāda veida izglītības; tā ir dievišķa pavēle, kā arī ceļš uz kalpošanu un jēgpilnāku dzīvi.

Vīriešu un sieviešu kārtas Baznīcas locekļiem ir arī atšķirīgas un kopējas kalpošanas iespējas Baznīcā. Atbilstoši Kristus noteiktajai kārtībai Jaunajā Derībā, Baznīcas vīrieši kalpo priesterības amatos, kas viņiem dod iespējas veikt reliģiskus „priekšrakstus” jeb ceremonijas, kā arī vadīt Baznīcu. Mormoņu sievietes kalpo kā misionāres un skolotājas, vada organizācijas vietējā un starptautiskā līmenī, sniedz padomus un kalpo citiem, un darbojas daudzās citās jomās. Sievietes arī būtiski piedalās Baznīcas draudžu vadības sanāksmēs, pilntiesīgi iesaistoties diskusijās un lēmumu pieņemšanā.

Visnozīmīgāko kalpošanu gan sievietes, gan vīrieši veic savās ģimenēs. Mormoņu vīrieši un sievietes uzskata ģimeni par Dieva ieceres Viņa bērniem centrālo daļu un par sabiedrības pamatvienību. Viņi uzskata mātes un tēva kopējo darbu par svarīgāko dzīves prioritāti un palīdz veidot un sekmēt stipras ģimenes, kas vērstas uz Kristu. Lai kādi būtu viņu dzīves apstākļi, Baznīcas sievietes cenšas spēcināt un stiprināt apkārtējos cilvēkus. Stiprinot savu ģimeni, radinieku ģimenes, draudzes ģimenes un plašāku sabiedrību, sievietes dara zināmu savu apņemšanos sekot Glābēja mācībām un priekšzīmei.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.