Tematiskais raksts

Reliģijas institūts

http://institute.lds.org

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā tiek uzsvērta izglītības nozīme. Līdztekus vidusskolēnu semināra nodarbībām, Baznīca sponsorē arī reliģiskās nodarbības jauniem neprecētiem pieaugušajiem no 18 līdz 30 gadu vecumam un precētiem augstskolu studentiem. Šīs nodarbības sauc par institūtu.

  • Studentus māca pilnlaika vai brīvprātīgie skolotāji, un nodarbības notiek Baznīcai piederošās reliģiskā institūta ēkās, Baznīcas sanāksmju namos vai Baznīcas locekļu mājās. Iknedēļas nodarbības parasti notiek darbdienu vakaros.
  • Šajās nodarbībās tiek studēta Vecā un Jaunā Derība, Mormona Grāmata, Baznīcas vēsture, kā arī pasniegtas stundas par randiņiem, laulību un ģimenes vēstures izpēti.
  • Institūts sniedz studentiem iespēju pilnveidoties arī, veicot humāno darbu, savstarpēji mijiedarbojoties un iegūstot vadības prasmes. Tā nolūks ir veicināt garīgumu, studentiem sastopoties ar ikdienas dzīves pārbaudījumiem, grūtībām un sabiedrības spiedienu.
  • Institūta studentu skaits turpina pieaugt gan ASV, gan citviet. 2005. gadā reliģisko institūtu ASV apmeklēja 167 000 studentu un citās valstīs — kopumā 200 000 studentu.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.