Tematiskais raksts

Reģions

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas administratīvās pārvaldes veids ir atkarīgs no noteikta ģeogrāfiskā reģiona. Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā katru reģionu pārrauga kāds no Septiņdesmito kvoruma prezidija locekļiem, kurš uzturas Soltleiksitijā, Jūtas štatā. Visus pārējos reģionus pārrauga reģiona prezidents un divi padomnieki, kuri parasti ir Septiņdesmito kvoruma locekļi, kas apmetušies uz dzīvi viņiem uzticētajā reģionā.

Reģionu prezidiji darbojas Augstākā Prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadībā, rādot garīgo un administratīvo virzienu sava reģiona vadītājiem un Baznīcas locekļiem.

Šobrīd pastāv dalījums 26 reģionos:

 • Jūtas ziemeļi
 • Soltleiksitija, Jūta
 • Jūtas dienvidi
 • Aidaho
 • Ziemeļamerikas rietumi
 • Ziemeļamerikas ziemeļrietumi
 • Ziemeļamerikas dienvidrietumi
 • Ziemeļamerikas dienvidaustrumi
 • Ziemeļamerikas ziemeļaustrumi
 • Centrālā Ziemeļamerika
 • Meksika
 • Centrālamerika
 • Karību salas
 • Dienvidamerikas ziemeļrietumi
 • Dienvidamerikas dienvidi
 • Brazīlija
 • Čīle
 • Eiropa
 • Austrumeiropa
 • Āzija
 • Āzijas ziemeļi
 • Āfrikas vidējie austrumi/ziemeļi
 • Āfrikas rietumi
 • Āfrikas dienvidaustrumi
 • Filipīnas
 • Klusais okeāns

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.