Pēdējās ziņas

Rīgas latviešu draudžu apvienošana paver jaunas iespējas un svētības

Pirms dažiem mēnešiem Rīgā darbojās četras Baznīcas draudzes – pa vienai latviski un krieviski runājošo Baznīcas locekļu draudzei abpus Daugavai. Lai veicinātu priesterības spēka vienotību un izaugsmi un nodrošinātu aktīvāku Baznīcas programmu īstenošanu Palīdzības biedrībā, Sākumskolā, Jauno vīriešu un Jauno sieviešu biedrībā, kā arī elderu kvorumā, misijas prezidents konsultējās ar Austrumeiropas reģiona prezidiju, apspriežot iespēju pievienot Imantas pirmo draudzi centra pirmajai draudzei jeb apvienot abas latviešu draudzes. Šādas draudžu apvienošanas notikušas arī citviet Austrumeiropā, un tas ir stiprinājis draudzes, kā arī atvieglinājis mācīšanas un kalpošanas funkcijas saistībā ar mājskološanu, apmeklējošo māsu programmu un draudzes locekļu aktivitātes uzturēšanu.

Pēc rūpīgas visu apstākļu izvērtēšanas, šis piedāvājums tika nosūtīts Baznīcas reģionu un vadības komitejai. Šī komiteja, kurā ietilpst baznīcas augstākie pilnvarotie un prezidē viens no Divpadsmito kvoruma locekļiem izskatīja minētos argumentus, ņemot vērā nepieciešamību stiprināt Rīgas centra draudzi. Par īpašu ieguvumu tika uzskatīts tas, ka, apvienojot draudzes, pavērtos iespēja pilnībā aizpildīt draudzes prezidija un elderu kvoruma prezidija, kā arī visu draudzes palīgorganizāciju prezidiju aicinājumus, kas svētītu visus Rīgas draudžu locekļus. Ņemot vērā ieplānoto Rīgas centra draudzes nama būvniecību, komiteja atbalstīja draudžu apvienošanu un  lūdza, lai misijas prezidents kopā ar Latvijas apgabala prezidiju veiktu visus pasākumus, kas nepieciešami apvienotās Rīgas centra latviešu draudzes izveidei.

„Apvienojoties draudzēm, palielinājās cienīgu Melhisedeka priesterības nesēju skaits, kas ir stiprinājis elderu kvorumu. Daudziem Melhisedeka priesterības nesējiem ir pieredze kalpojot dažādos vadošos amatos Baznīcā un viņiem ir stipras ģimenes, kuras ir saistītas templī. Viņi ir dalījušies ar savu nenovērtējamo pieredzi aktīvi piedaloties elderu kvoruma stundās, organizējot un piedaloties draudzes pasākumos un veicot mājskološanu. Pēc draudzes apvienošanās esmu redzējis, kā atsevišķu cilvēku dzīves tikušas svētītas un Dieva darbs virzās uz priekšu,” teic elderu kvoruma prezidents Dainis Lepešs.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.