Tematiskais raksts

Priekšraksti

Termins, ko Pēdējo dienu svētie izmanto, apzīmējot vairākus reliģiskos rituālus, piemēram, kristīšanos vai Svētā Vakarēdiena pasniegšanu svētdienas dievkalpojumā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.