Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Prezidents Nelsons uzsver Jēzus Kristus Vārda nozīmi Baznīcas nosaukumā: „Šī ir Viņa Baznīca”

Gandrīz divus mēnešus pēc oficiālā paziņojuma par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas korekto nosaukumu prezidents Rasels M. Nelsons nāca klajā ar uzrunu par to, cik svarīgs ir Baznīcas pilnais nosaukums.

Uzstājoties 2018. gada oktobra vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā, viņš citēja 1838. gada atklāsmi, kurā ir ietverti paša Jēzus Kristus vārdi, dodot Baznīcai nosaukumu: „Jo tā tiks Mana baznīca saukta pēdējās dienās, patiesi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca.”

„Attiecībā uz lielāko daļu pasaules, Tā Kunga Baznīca pašlaik slēpjas zem segvārda „mormoņu baznīca”. Taču, būdami Tā Kunga Baznīcas locekļi, mēs zinām, kas to vada, — tas ir pats Jēzus Kristus,” teica prezidents Nelsons. „Es ar dziļu nožēlu atzīstu, ka mēs esam neapzināti pieņēmuši, ka Tā Kunga atjaunotā Baznīca tiek saukta citos vārdos, un nevienā no šiem nosaukumiem nav ietverts Jēzus Kristus svētais Vārds!”

Runājot par tādiem Baznīcas segvārdiem kā, piemēram, „PDS Baznīca”, „mormoņu Baznīca” vai „pēdējo dienu svēto Baznīca”, prezidents Nelsons teica: „Visspilgtākā nepilnība ir tā, ka tajos trūkst Glābēja Vārda.. … Ja mēs atmetam Glābēja Vārdu,  mēs neuzkrītoši pastumjam malā visu, ko Jēzus Kristus ir paveicis mūsu labā — pat Viņa īstenoto Izpirkšanu.”

Uzrunājot tos, kuriem šķiet, ka atjaunot Baznīcas korektā nosaukuma izmantošanu šobrīd nebūtu gudri vai kas tas būtu neiespējami, prezidents Nelsons teica:  „Ja runa būtu par cilvēku izveidotas organizācijas pārdēvēšanu, šādi argumenti gūtu pārsvaru. Taču šajā izšķiroši svarīgajā lietā, mēs uzlūkojam To, kura Baznīca šī ir, atzīstot, ka Tā Kunga ceļi nav un nekad nebūs cilvēku ceļi.”

Prezidents Nelsons pieminēja arī to, ka pēdējo dienu svētajiem vajadzētu palūkoties uz šo jautājumu ilgtermiņa skatījumā, atceroties, ka Dievs palīdzēs Baznīcas locekļiem sekmīgi īstenot šīs korekcijas. „Ja mēs būsim pacietīgi un sekmīgi darīsim savu daļu, Tas Kungs mūs vadīs šī būtiskā uzdevuma izpildē,” viņš teica. „Mēs vēlamies būt pieklājīgi un pacietīgi savos centienos attiecībā uz minēto kļūdu labošanu. Atbildīgie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji saprotoši uzklausīs mūsu prasības.”

Prezidents Nelsons atzina, ka daži cilvēki turpinās dēvēt Baznīcu citos vārdos, taču pat tādā gadījumā „mums būtu liekulīgi izrādīt neapmierinātību ar to, ka lielākā daļa pasaules attiecina uz Baznīcu un tās locekļiem nepareizus nosaukumus, ja mēs darām to paši”.

Prezidents Nelsons uzsvēra, ka minētie centieni nav nosaukuma maiņa, norādot: „Tā nav organizācijas tēla maiņa. Tie nav virspusēji centieni. Tā nav iegriba. Un tas nav maznozīmīgi. Gluži pretēji — tas ir labojums. Tā ir Tā Kunga pavēle.”

Viņš piebilda, ka pēdējo dienu svēto individuālie centieni attiecībā uz Baznīcas korektā nosaukuma izmantošanu nesīs ievērojamus rezultātus. „Ja mēs darīsim to labāko, lai atsāktu lietot Tā Kunga Baznīcas pareizo nosaukumu, Viņš, kura Baznīca šī ir, izlies pār pēdējo dienu svēto galvām Savu spēku un tādas svētības, kādas mēs vēl neesam pieredzējuši,” prezidents Nelsons pavēstīja. „Mums tiks dotas vajadzīgās zināšanas un Dieva spēks, lai palīdzētu nogādāt Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija svētības pie katras tautas, cilts, valodas un tautības, sagatavojot šo pasauli Tā Kunga Otrajai atnākšanai.”

Skat. Baznīcas stila ceļvedi par Baznīcas korektā nosaukuma izmantošanu.

      

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.