Ziņu izlaidums

Prezidents Monsons atzīmē 90.-to dzimšanas dienu!

Prezidents Monsons atzīmē 90.-to dzimšanas dienu Mormoņu vadītāja meita stāsta par tēva kalpošanu mūža garumā

Prezidents Monsons atzīmē 90.-to dzimšanas dienu
Mormoņu vadītāja meita stāsta par tēva kalpošanu mūža garumā
Šī gada 21. augustā Tomass S. Monsons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents,
nosvinēja savu 90.-to dzimšanas dienu. Viņa meita, māsa Anna M. Diba, teic, ka svinības tika
atzīmētas klusi, ģimenes lokā. Ģimenes locekļi pulcējās Soltleiksitijā, lai vēlētu jubilāram laimes un
šajā īpašajā dienā pamielotos ar citronu kūku un saldējumu.

 


Atceroties vienu no tēva mīļākajām dzimšanas dienas svinībām, māsa Diba stāsta, ka tās tika
noturētas pirms pieciem gadiem, kad tēvs svinēja 85 gadu jubileju, atzīmējot to Soltleiksitijas
Konferenču centrā: „Tās bija brīnišķīgas svinības, kuras ļoti patika gan viņam pašam, gan mūsu
mātei.”


Deviņdesmit gadu slieksni sasniegušais mormoņu pravietis ir kalpojis Baznīcas locekļiem visa sava
mūža garumā, būdams bīskaps, staba prezidija loceklis, misijas prezidents un apustulis, par kuru viņš tika iesvētīts 1963. gada 10. oktobrī, kad viņam bija tikai 36 gadi. Tā kā apustuļa aicinājumā ir
pavadīti jau teju 54 gadi, viņš ir kļuvis par vienu no visilgāk kalpojušajiem Augstākajiem pilnvarotajiem.


„Viņa kalpošana allaž ir bijusi daļa no mūsu visu dzīves. Pat tad, kad viņš tika aicināts par apustuli,
mēs nejutām, ka būtu notikušas kādas īpašas pārmaiņas, jo mums šķita, ka viņš vienmēr kalpo,”
stāsta māsa Diba, „Viņa kalpošana ir nākusi par svētību gan man, gan visai Baznīcai. … Pirmā
biogrāfija, ko mans tēvs publicēja par savu dzīvi, tika nosaukta „Tā Kunga uzdevumā”. Uz to viņš ir
cerējis visu kalpošanas laiku, it īpaši kopš brīža, kad sāka kalpot par bīskapu un arī turpmāk, kalpojot citos aicinājumos.”


Aicinot atzīmēt prezidenta Monsona dzimšanas dienu, māsa Diba mudina cilvēkus kalpot. „Esiet
laipni un kalpojiet apkārtējiem,” viņa aicina, „Ja jums šķiet, ka jūs varētu izdarīt kādam laipnu
pakalpojumu, dariet to! Tas ir viens no veidiem, kā mans tēvs rod prieku, kalpojot citiem.”


Arī gados vecākie Baznīcas vadītāji, tai skaitā viņa padomnieki – prezidents Henrijs B. Airings,
pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā, un otrais padomnieks prezidents Dīters F. Uhtdorfs – sūta
prezidentam Monsonam sveicienus dzimšanas dienā. „Es, līdz ar visiem pārējiem, kas viņu
iemīļojuši, vēlu prezidentam daudz laimes 90.-tajā dzimšanas dienā,” teic prezidents Airings, „Viņa
ticība Dievam un gādība par visiem Debesu Tēva bērniem ir iepriecinājusi un mierinājusi cilvēkus
visā pasaulē. Viņš ir Tā Kunga pravietis, un viņš rāda diženu uzticīga Jēzus Kristus mācekļa piemēru mums visiem. Es esmu svētīts ar iespēju kalpot viņa iedvesmotajā vadībā.”


Savukārt prezidents Uhtdorfs saka: „Mēs ar Harietu pievienojamies miljoniem cilvēku visā pasaulē,
kuri piemin to, cik tu esi brīnišķīgs cilvēks un pravietis. Mums ir nākusi par svētību tava humora
izjūta un asprātība, atmiņā paliekošie stāsti, kā arī iedvesmotie padomi un vēstījumi. Tu ar savu
labvēlības un ticības piemēru esi vadījis mūs jau vairākas desmitgades, un tu turpināsi būt zvaigzne, kas rāda mums ceļu vēl daudzu gadu garumā.”


„Mūs visus ir iedvesmojusi nesavtīgā kalpošana, ko viņš ir īstenojis visu savu dzīvi. Ar šo cēlo
izpausmi viņš ir apliecinājis savu visaptverošo nodošanos mūsu Debesu Tēvam un Viņa Dēlam,
Jēzum Kristum,” teic Rasels M. Nelsons, Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents.


„Viena no daudzām lietām, kas man ļoti patīk, runājot par prezidentu Monsonu, ir viņa apbrīnojamā
spēja nākt klajā ar saistošiem stāstiem, mācot patiesību un iedvesmojot mūs rīkoties labāk un būt labākiem. Pateicoties sirsnīgajai gādībai un skaidrajai vīzijai, viņa ietekme ir jūtama visa pasaulē,
tajā pašā laikā aizkustinot atsevišķu indivīdu sirdis,” stāsta māsa Džīna B. Bingema, Palīdzības
biedrības vispārējā prezidente.
„Cilvēkam ir jāiemācās mācīties no prezidenta Monsona,” norāda viņa meita, „Viņam allaž ir kāds
stāsts, taču cilvēkam ir jāsaprot, kāda ir šī stāsta mācība un pēc tam tā jāpiemēro jeb jārīkojas
saskaņā ar to savā personīgajā dzīvē. Kaut arī daži no viņa stāstiem šķiet pavisam vienkārši un
uzjautrinoši, tajos vienmēr ir ietverta kāda mācība, kas jāapgūst un jāpiemēro.”


Māsa Diba stāsta, ka viņas tēvs nemitīgi cenšas darīt labāko katrā no saviem Baznīcas aicinājumiem.
„Katrs no aicinājumiem sagatavo mūs un dāvā mums pieredzi, ko Tas Kungs liek lietā, lai svētītu
apkārtējos,” viņa teic.


Prezidents Monsons un Fransisa Beverlija Džonsone apprecējās 1948. gada 7. oktobrī, tiekot
salaulāti Soltleiksitijas templī. Viņiem ir trīs bērni, astoņi mazbērni un divpadsmit mazmazbērni.
2013. gada 20. maijā māsa Monsone aizgāja mūžībā. „Bez manas mātes viņš nebūtu spējis paveikt
visu, ko ir paveicis,” atzīst māsa Diba, stāstot, ka māte ir sniegusi lielu atbalstu un uzmundrinājusi
tēvu. „Pateicoties viņu abu kalpošanai, mana māte un visa mūsu ģimene ir saņēmusi dažādas
svētības.” Viņa piemin, ka, lai gan tēvs vienmēr ir atradies priekšplānā, māte bieži vien ir nākusi
klajā ar vērā ņemamiem ieteikumiem.


Māsa Diba stāsta, ka kopš mātes nāves viņas iemīļotākie brīži kopā ar tēvu saistās ar iespēju pavadīt tēvu norīkojumos, kurus viņš pilda, būdams Baznīcas prezidents. „Dodoties personīgos
apmeklējumos, kuru laikā viņš dod individuālas svētības, es esmu sajutusi, ka tobrīd tik tiešām
atrodos svētā vietā, redzot, cik mīloši viņš izturas pret citiem cilvēkiem un cik ļoti [tie] mīl viņu,”
viņa teic.
Prezidents Monsons kļuva par 16.-to Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravieti 2008. gada 3. februārī, pēc tam, kad mūžībā aizgāja prezidents Gordons B. Hinklijs. Pirms tam viņš vairāk nekā 22 gadus kalpoja par padomnieku Augstākajā prezidijā, darbojoties trīs Baznīcas prezidentu vadībā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.