Ziņu izlaidums

Prezidenta Rasela M. Nelsona 2018. gada pasaules mēroga viesbrauciens

Šis ir prezidenta Nelsona pirmais oficiālais brauciens ārpus ASV kopš šī gada janvāra, kad viņš tika iecelts par Baznīcas 17.–to pravieti. Prezidentu Nelsonu šajā viesbraucienā pavadīja viņa sieva Vendija un elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma ar savu sievu Patrīciju.

                             

Pirmā pilsēta, kuru prezidents apmeklēja, bija Anglijas galvaspilsēta Londona. „Mēs tikko sapratām, ka varam satikties ar visas pasaules iedzīvotājiem šeit, Londonā,” 12. aprīlī teica prezidents Nelsons. „Mums nemaz nav nepieciešams doties kaut kur citur. Londonā ir pulcējušies cilvēki no visām pasaules valstīm.”

Baznīcas vadītāji un viņu sievas uzrunāja misionārus no Londonas misijas Anglijā un Baznīcas locekļus, kuri bija pulcējušies vēsturiskajā Haidparka dievnamā. Šīs tikšanās tiešraidi varēja noskatīties visos Apvienotās Karalistes un Īrijas dievnamos. Vēlāk vadītāji tikās ar vairākām vietējo pēdējo dienu svēto ģimenēm.

„Mēs nesam ļaudīm Tā Kunga mīlestību, un viņi iemācīsies mīlēt cits citu,” teica prezidents Rasels M. Nelsons. „Lasot avīzes, var redzēt, cik ļoti cilvēki cits uz citu dusmojas. Tā Kunga ceļš ir miera ceļš. Viņš teica, lai mēs mīlam cits citu, kā Viņš mūs ir mīlējis,” teica prezidents Nelsons.

 
                                             

Otrā pilsēta, kur prezidents Rasels M. Nelsons viesojās 14. aprīlī, bija Jeruzāleme. Tur viņš uzrunāja Baznīcas locekļus, to draugus un Brigama Janga Universitātes studentus no Jeruzālemes centra, kuri bija pulcējušies uz apgabala svētbrīdi.

Uzturoties Svētajā zemē, Baznīcas augstākie vadītāji dalījās savās jūtās un liecībā par Glābēju. „Ģetzemanes nosaukumam ir būtiska loma, jo tas nozīmē eļļas spiešanas vietu,” teica prezidents Nelsons. „Eļļas kalnā, uz kuru tika vestas olīvas, lai no tām tiktu izspiesta vērtīgā eļļa, uz Jēzu simboliski uzgūlās visas cilvēces grēku nasta. Tur mūsu Pestītāja un mūsu Glābēja asins lāses pilēja kā sviedri jeb Viņa dārgā eļļa.”

             
                           

Prezidenta Nelsona trešā apciemojuma vieta bija valsts, kurā mājo teju 14 000 pēdējo dienu svēto un kur tiek plānots būvēt templi. Viņš ieradās Kenijas galvaspilsētā 16. aprīlī. Visas Kenijas draudzes varēja noklausīties Baznīcas vadītāju un viņu sievu uzrunas. Šo tikšanos apmeklēja arī pilsoniskās sabiedrības un valsts vadītāji, uzņēmēji, akadēmiķi un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

„Mēs vēstām pasaulei, ka Jēzus Kristus un Viņa dzīvesveids ir ceļš uz prieku un laimi ne vien šajā dzīvē, bet arī pēc tās,“ teica prezidents Rasels M. Nelsons.

                                       

Hararē uz tikšanos ar prezidentu Nelsonu bija pulcējušies vairāk nekā 4000 cilvēku, tai skaitā arī simtiem bērnu, kuri pirms viņa uzstāšanās nodziedāja pantiņu no dziesmas „Es esmu Dieva bērns”.

Uzstājoties svētbrīdī, kas tika pārraidīts uz visām Zimbabves draudzēm, prezidents Nelsons atzīmēja: „Jūs šeit, Hararē, esat pelnījuši templi, jo templī mēs varam saņemt visaugstākās no visām svētībām, kuras Dievs dāvā Saviem uzticīgajiem bērniem. Es vēlētos būt šeit, lai redzētu, kā tas īstenojas.”

                                     

Uzturoties Indijā, pravietis runāja ar pēdējo dienu svētajiem par jaunā tempļa celtniecību Bengalūrā, par ko prezidents Nelsons paziņoja pēdējās vispārējās konferences laikā. Tas būs pirmais mormoņu templis, kas tiks uzcelts Indijā — valstī, kurā dzīvo vairāk nekā 1,3 miljardi cilvēku no daudzām ticībām, tostarp hinduisma, islāmticības un kristietības.

„Mūsu pieeja ir nevis glābt cilvēkus no nabadzības, bet gan izskaust no viņu sirdīm nabadzību, mācot, ka Dievs viņus mīl un ka, ja viņi ievēros Viņa baušļus, viņu dzīvē ienāks prieks,” teica pravietis.

                                      

20. aprīlī, apmeklējot Bangkoku, prezidents Nelsons uzrunāja vairākus tūkstošus pēdējo dienu svēto, sakot, ka „Baznīcai šeit, Āzijā, ir spoža nākotne”. Prezidents Nelsons pieminēja nākotni daļēji tādēļ, ka tajā pašā nedēļā bija apmeklējis vietu, kur tiks būvēts Bangkokas templis, par kuru tika paziņots pavisam nesen.

„Mēs gribējām redzēt vietu, kur Taizemē tiks celts Bangkokas templis, tādēļ mēs devāmies uz šo vietu. Mūs pārņēma ļoti īpašas sajūtas,” teica prezidents Nelsons. Baznīcas vadītāji lēš, ka šī tikšanās bija lielākā Taizemes svēto sanāksme Baznīcas vēsturē.

 
              

21. aprīlī, uzrunājot 4000 pēdējo dienu svēto Honkongā, prezidents Nelsons stāstīja par to, cik brīnumains ir cilvēka ķermenis, kā arī par izglītības, lūgšanu, desmitās tiesas, ģimenes un tempļa apmeklējuma nozīmi.

„Visu, ko mēs Baznīcā darām, mēs darām, lai uzlabotu citu cilvēku dzīvi, ienesot tajā prieku,” teica prezidents Nelsons. „Un kā to var panākt? Izveidojot spēcīgas ģimenes. Šīs ģimenes tiek stiprinātas, pateicoties derībām, kuras tiek noslēgtas svētajos tempļos.” Prezidents Nelsons atgādināja pēdējo dienu svētajiem, ka Baznīcas darbs Āzijā vēl tikai sākas.

 
               

Prezidents Nelsons noslēdza savu pasaules mēroga viesbraucienu Honolulu, kur apmeklēja Brigama Janga universitātes Havaju filiāles studentu pilsētiņu Laie.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.