Tematiskais raksts

Prezidējošā bīskapība

Prezidējošo bīskapību veido trīs vīri — prezidējošais bīskaps un divi padomnieki, kuri ietilpst vienā no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidējošajām padomēm. Visi šie Augstākie pilnvarotie ieņem bīskapa amatu un kalpo šajā amatā Augstākā Prezidija tiešā pārraudzībā. Kopš prezidējošās bīskapības izveides tā nes atbildību par daudz un dažādām Baznīcas laicīgajām lietām. To starpā ir gan dalība Baznīcas locekļu desmitās tiesas un ziedojumu pieņemšanā, sadalē un atskaitē par tās izlietojumu, gan trūkumcietējiem paredzēto programmu administrēšana, gan pielūgsmes vietu projektēšana, būvēšana un uzturēšana, gan Baznīcas locekļu statusa pierakstu auditēšana un pārsūtīšana. Par prezidējošiem bīskapiem tiek izvēlēti uzticīgi vīriešu kārtas Baznīcas locekļi, kas izpelnījušies atzinību par savām uzņēmējdarbības un menedžmenta prasmēm.

Šobrīd Baznīcas prezidējošais bīskaps ir bīskaps Geralds Kausa (Bishop Gérald Caussé ) un viņa padomnieki ir bīskaps Dīns M. Deiviss (Bishop Dean M. Davies) un bīskaps V. Kristofers Vandels (W. Christopher Waddell).

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.