Ziņu izlaidums

Pieaugoša interese par ģimenes vēstures izpēti

Nu jau otro reizi Rīgā norisinājies Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pasākums par godu ģimenes vēstures izpētei, ko visiem interesentiem organizēja Baznīcas misionāri. Šajā pasākumā piedalījās gan Latvijas apgabala vadītāji, gan visu Rīgas draudžu locekļi un viņu aicinātie draugi un paziņas.

Pasākumā uzstājās Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Austrumeiropas reģiona ģimenes vēstures konsultanti Aleksejs un Natālija Serihi. Viņi bija apkopojuši informāciju par Austrumeiropā pieejamiem ģimenes vēstures izpētes resursiem, lai palīdzētu interesentiem meklēt informāciju par saviem priekštečiem un veidot dzimtas kokus. Brālis un māsa Serihi parādīja arī savu priekšteču fotogrāfijas, pastāstīja par to, kā paši veikuši izpētes darbu un, mēģinot iedvesmot sanākušos, pārskatīja visus pieejamos resursus ģimenes vēstures izpētes uzsākšanai Latvijas teritorijā un ārpus tās. Sanākušie izrādīja aktīvu interesi, uzdodot dažādus jautājumus un veicot pierakstus.

Pēc prezentācijas uzstājās Imantas krievu draudzes prezidents Dmitrijs Dombrovskis, kurš runāja par Baznīcas garīgo misiju saistībā ar glābšanas darbu par mūsu priekštečiem.

Pēc pasākuma oficiālās daļas cilvēki vēl ilgi kavējās sarunās, nogaršojot misionāru sagatavoto cienastu. Daudzi vēlējās noskaidrot dažādus jautājumus saistībā ar ģimenes vēstures izpētes darbu arhīvos un ģenealoģijas mājas lapās, lūdza padomu un palīdzību, kā arī interesējās par Baznīcas misiju šajā jomā.

Šis bija otrais pasākums, kas veltīts ģimenes vēstures izpētei, kurā Baznīcas locekļi palīdz visiem interesentiem uzsākt ģimenes vēstures izpētes darbu. Pasākuma organizatori bija patīkami pārsteigti par izrādīto interesi un kuplo apmeklētāju skaitu, kas norāda, ka Latvijas cilvēkiem ir svarīgi izzināt savu izcelsmi un dzimtas saknes.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.