Tematiskais raksts

Pestīšanas iecere

  • Laicīgo eksistenci Pēdējo dienu svētie uztver kā daļu no diženās cilvēces vēstures, kas aizsākusies ar pirmszemes dzīvi, kad visu cilvēku gari dzīvoja kopā ar Debesu Tēvu, un turpināsies ar dzīvi Viņa klātbūtnē, kur mēs varēsim turpināt augt, mācīties un pilnveidoties.
  • Dzīve uz Zemes tiek uzskatīta par pārbaudes laiku, kad vīrieši un sievietes iziet caur pārbaudījumiem un gūst pieredzi, kas citādi nebūtu iegūstama.
  • Saskaņā ar Pēdējo dienu svēto ticību, Debesu Tēvs zināja, ka cilvēki dzīves laikā pieļaus kļūdas, tāpēc Viņš nodrošināja Glābēju Jēzu Kristu, kurš uzņemsies pasaules grēkus. Kaut arī dažas no Izpirkšanas dāvanām ir beznosacījuma (augšāmcelts ķermenis un nemirstība), lai vīrieši un sievietes varētu turpināt pilnveidoties un sasniegt savu mūžīgo potenciālu, no viņiem tiek gaidīts, ka viņi nožēlos grēkus un centīsies dzīvot lielākā harmonijā ar Kristus mācībām.
  • Saskaņā ar Baznīcas locekļu ticību, laicīgā nāve nav beigas, tas ir sākums nākamajam posmam Debesu Tēva iecerē Viņa bērniem. Tāpat arī nāvei nav jāizbeidz mūsu attiecības ar mīļajiem. Ģimene var būt kopā ne vien šajā dzīvē, bet arī mūžībā. Ģimenes locekļi, kas pieņem Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un seko Viņa piemēram, var būt kopā mūžīgi, pateicoties svētajiem saistīšanas priekšrakstiem, kas tiek izpildīti Dieva svētajos tempļos.
  • Saskaņā ar Pēdējo dienu svēto mācību, pēc augšāmcelšanās mēs visi tiksim tiesāti un atalgoti par dzīves laikā paveikto. Tie, kas būs cienīgi atgriezties Dieva un Kristus klātbūtnē, kļūs par „Dieva mantiniekiem un Kristus līdzmantiniekiem” (Romiešiem 8:17), mantojot visu, kas ir Tēvam. Viņi atgriezīsies, lai dzīvotu kopā ar Debesu Tēvu un savu ģimeni.
  • Tie, kas neizvēlas sekot Debesu Tēvam un Jēzum Kristum, saņems atalgojumu par šajā dzīvē paveikto, bet nevarēs baudīt augstāko godību, dzīvojot Dieva klātbūtnē.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.