Tematiskais raksts

Patriarhālās svētības

Cienīgiem Baznīcas locekļiem tiek dotas patriarhālās svētības, kas satur personīgus padomus no Dieva. Patriarhālās svētības nolūks ir kalpot par karti, kas palīdz cilvēka dzīves ceļā. Kaut arī nav noteikts, kādā vecumā var saņemt patriarha svētību, parasti to saņem, sākot ar pusaudža vecumu.

Patriarhālo svētību dod patriarhs — vīrs, kuru Baznīcas vadītāji aicinājuši dot šāda veida svētības. Patriarhs uzliek rokas uz svētības saņēmēja galvas un izsaka caur dievišķu atklāsmi saņemtos vārdus. Svētības vārdi tiek pierakstīti, lai svētības saņēmējam būtu savs svētības eksemplārs, ko studēt visa mūža garumā. Baznīca uzglabā svētības kopiju gadījumam, ja saņēmējs to pazaudē.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.