Ziņu izlaidums

Pasaules mēroga svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem ar prezidentu Raselu M. Nelsonu un māsu Vendiju V. Nelsoni

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons un māsa Vendija V. Nelsone uzrunās jaunos pieaugušos pasaules mēroga svētbrīdī svētdien, 2022. gada 15. maijā, plkst. 18.00 pēc ASV kalnu vasaras laika (2022. gada 16. maijā plkst. 3.00 naktī pēc Latvijas laika).

Visi jaunie pieaugušie vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir aicināti piedalīties.

YA Devotional Nelson01
YA Devotional Nelson01
Prezidents Rasels M.Nelsons un māsa Vendija V.Nelsone2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kā skatīties?

Vietējie vadītāji tiek mudināti izvēlēties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku jaunajiem pieaugušajiem viņu reģionā.

Skatieties pārraidi, kas sāksies svētdien, 15. maijā, plkst. 18.00 (pēc ASV laika), Baznīcas satelīta sistēmā, vietnē broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (pieejama divas nedēļas) vai YouTube (tiešraide un straumēšana pēc pieprasījuma).

Jūs varat piekļūt video un audio materiāliem 39 valodās Evaņģēlija bibliotēkas sadaļā „Jaunie pieaugušie” neilgi pēc pārraides.

Lai iegūtu vairāk informācijas par pārraidi, tostarp straumēšanu, pieejamajām valodām un papildu subtitriem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, skatiet pārraižu grafiku, kas būs pieejams dažas nedēļas pirms svētbrīža.

Palīdzības saņemšanai saistībā ar satelīta aprīkojumu un pārraides straumēšanu staba tehnoloģijas speciālistiem ir jāvēršas vietnē mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.