Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Papildus pagaidu pielāgojumi misionāru darbā

Turpmākajās nedēļās ievērojamam skaitam misionāru droši vien vajadzēs atgriezties savās dzimtajās valstīs, lai turpinātu savu kalpošanu

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums 2020. gada 20. martā nosūtīja pēdējo dienu svētajiem ikvisur tālāk doto vēstuli. Skatiet jaunākās ziņas par to, kā COVID-19 ietekmē svētos visā pasaulē.

Dārgie brāļi un māsas!

Mēs ļoti nopietni uztveram mūsu misionāru un viņu mācāmo cilvēku veselību un drošību. Strauji ieviestie ceļojumu ieteikumi un ierobežojumi visā pasaulē rada ievērojamas loģistikas un citas problēmas. Tādēļ tiek veikti šādi pagaidu pielāgojumi:

  • Turpmākajās nedēļās, pamatojoties uz apstākļiem pasaulē, ievērojamu skaitu misionāru droši vien vajadzēs atgriezt viņu dzimtajās valstīs, lai viņi turpinātu savu kalpošanu. Tas tiks veikts sistemātiski, pamatojoties uz steidzamību, kas saistīta ar ceļošanas ierobežojumiem, ar COVID-19 problēmām un citiem apsvērumiem.
  • Misionāri, kas atgriežas, ievēros 14 dienu ilgu pašizolāciju, un pēc tam viņus varēs norīkot kalpošanai viņu mītnes zemē, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem.
  • Misionāriem, kas atgriežas vai kalpo Amerikas Savienotajās Valstīs, kalpošanas laiks, iespējams, tiks samazināts, lai pielāgotos lielajam skaitam misionāru, kas atgriezīsies no visas pasaules.
  • Misionāru mācību centri (MTC) visā pasaulē neuzņems jaunus misionārus. MTC apmācība misionāriem notiks, izmantojot tehnoloģijas, un misionāri, cik drīz vien iespējams, tiks nosūtīti uz viņu norīkoto misiju.

Tā kā mēs izvērtējam mainīgos apstākļus, tiks veikti turpmāki nepieciešamie pielāgojumi.

Mēs mīlam savus misionārus un viņu ģimenes un lūdzamies par viņiem. Mēs esam pateicīgi par vecāku, tuvinieku un Baznīcu locekļu nepārtrauktajām lūgšanām un atbalstu, jo mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu viņiem saglabāt drošību un būt veseliem šajos sarežģītajos laikos.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.