Tematiskais raksts

Padomnieks

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas garīgo pārvaldi galvenokārt īsteno dažādi prezidiji. Sākot ar augstāko Baznīcas pārvaldes institūciju jeb Augstāko Prezidiju un beidzot ar vietējām draudzēm, prezidijs parasti sastāv no prezidenta un diviem padomniekiem. Vienīgais izņēmums ir vietējās bīskapijas, kur brīvprātīgo vadītāju dēvē nevis par prezidentu, bet par bīskapu. Taču abus vīrus, kas viņam palīdz, joprojām dēvē par padomniekiem.

Neatkarīgi no pārvaldes līmeņa, padomnieku uzdevums ir palīdzēt un sniegt atbalstu prezidentam vai bīskapam. Padomnieki pilda dažādus garīgus un administratīvus pienākumus, ko viņiem uztic prezidents vai bīskaps, un aizstāj prezidentu vai bīskapu, kad viņš nav pieejams. Atkarībā no organizācijas, par padomniekiem var kalpot dažāda gada gājuma vīrieši un sievietes. Piemēram, staba prezidijā par padomnieku var kalpot pieaudzis vīrietis, bet diakonu kvorumā par padomniekiem kalpo 12–13 gadīgi puiši. Tāpat arī Palīdzības biedrībā par padomniecēm kalpo pieaugušas sievietes, kamēr Jauno sieviešu klasē par padomniecēm var tikt aicinātas 12–18 gadus vecas meitenes.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.