Ziņu izlaidums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Latvijas draudžu vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Zolitūdes veikalā "Maxima" cietušajiem, viņu ģimenēm un bojāgājušo tuviniekiem.

 

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Latvijas draudžu vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Zolitūdes veikalā "Maxima" cietušajiem, viņu ģimenēm un bojāgājušo tuviniekiem, kā arī nelaimes seku likvidēšanas darbos bojāgājušo ugunsdzēsēju un glābēju ģimenēm.

Mēs no sirds jūtam līdzi un domās esam kopā ar jums. Mēs lūdzam, lai Debesu Tēvs mierina jūs un dāvā drošu pārliecību, ka jūs varēsiet tikties ar saviem mīļajiem aizsaulē. Lai jūs šajā bēdu laikā mierina apziņa, ka ikviena dvēsele ir nemirstīga un dārga Dieva acīs!

Dziļā līdzjūtībā,
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas
Latvijas Apgabala prezidijs

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.