Ziņu izlaidums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sūta pārtiku, teltis, medicīnas preces un citu palīdzību uz Turciju un Sīriju

Palīdzība zemestrīcē cietušajiem pārsniedz 5 miljonus ASV dolāru

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, sadarbojoties ar vairākām vispasaules organizācijām, turpina sūtīt palīdzību zemestrīcē cietušajiem Turcijā un Sīrijā.

Kopš zemestrīces 6. februārī Baznīcas sniegtā palīdzība kopā pārsniedz 5 miljonus ASV dolāru (4,7 milj. €).

„Zaudējumi un ciešanas, ko radījušas šīs zemestrīces, ir bijušas graujošas,” sacīja Baznīcas vadošais bīskaps Džeralds Kosē. „Mēs patiesi jūtam līdzi un lūdzam par mūsu brāļiem un māsām Turcijā un Sīrijā. Mēs jūtam dziļu pateicību par to, ka mums kā Baznīcai ir līdzekļi, ar ko viņiem palīdzēt gan tagad, gan viņu ilgtermiņa pūliņos atjaunot nopostīto.”

Baznīcas reģiona birojs Vācijā sūta 40 lielas teltis (katrā no kurām var izmitināt 20 cilvēkus) uz Turciju, kopā ar dāsnu kravu apģērbu vīriešiem, sievietēm un bērniem.

„Ir brīnišķīgi, kad sabiedrības locekļi no dažādām ticībām sadarbojas, lai sniegtu palīdzību,” teica Abdulla Kia no Frankfurtes ārzemnieku konsultatīvās padomes.

Turcijas konsulāts Frankfurtē ir izveidojis ziedojumu vākšanas centru, lai nodrošinātu ziedojumu, kas paredzēti zemestrīces upuriem, drošu piegādi no Vācijas.

Cita veida Baznīcas sponsorēta palīdzība Turcijai tiek nodrošināta caur tādām organizācijām kā Project HOPE un ADRA (Adventist Development and Relief Agency (Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra)). Tiek sūtīta pārtika, ūdens, nodrošināta pajumte, veselības klīnikas, sildītāji, mēteļi, medicīnas preces, higiēnas komplekti, segas, preces jaundzimušajiem un ģeneratori.

Sīrijā Baznīca atbalsta tādu organizāciju kā MedGlobal, Mercy Corps, International Medical Corps un Rahma Worldwide darbu. Tās nodrošina medicīnisko aprūpi desmitiem tūkstošu cilvēku, kā arī pārtiku, ūdeni, pajumti, segas, kurināmo, higiēnas komplektus, jaundzimušo preces un sanitāros pakalpojumus.

„Šī rīcība pauž mūsu apņemšanos pildīt divus augstākos baušļus. Mēs parādām savu mīlestību pret Dievu, palīdzot Viņa bērniem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai izcelsmes,” sacīja Bleins R. Maksfīlds, Baznīcas Labklājības un pašpaļāvības organizācijas vadītājs. „Būtu grūti pārspīlēt mūsu pateicību lieliskajām palīdzības organizācijām, ar kurām mēs strādājam plecu pie pleca, lai padarītu šo palīdzības sniegšanu iespējamu, vai Baznīcas locekļiem un draugiem, kuri tik dāsni ziedo šajos laikos, kad tas ir ļoti nepieciešams.”

Jēzus Kristus Baznīcas humānā palīdzība

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Humānās palīdzības organizācija atvieglo ciešanas, veicina pašpaļāvību un nodrošina iespējas kalpot. Tā seko Jēzus Kristus pamācībai ― paēdināt izsalkušo, dzirdināt izslāpušo, uzņemt svešinieku, apģērbt kailo un apmeklēt slimo un nomocīto.

Baznīcas humānās palīdzības sniegšana nebūtu iespējama bez pēdējo dienu svēto un Baznīcas draugu dāsnajiem ziedojumiem un brīvprātīgo darba. Katru gadu brīvprātīgie kalpo vairāk nekā 6 miljonus stundu, atbalstot labklājības celšanas iniciatīvas.

Baznīca sponsorē gan palīdzības, gan attīstības projektus vairāk nekā 180 valstīs un teritorijās un sniedz palīdzību citiem neatkarīgi no viņu rases, reliģiskās piederības vai nacionalitātes. Palīdzība ir balstīta personīgās atbildības, sabiedrības atbalstīšanas, pašpaļāvības un ilgtspējības pamatprincipos.

Projektus Turcijā un Sīrijā daļēji sponsorē labdarības organizācija Austrālijā LDS Charities Australia.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.