Ziņu izlaidums

Pēdējo dienu svēto garīgo dziesmu grāmatas un bērnu dziesmu grāmatas pārskatīšana

Jaunu garīgo dziesmu izlašu veidošana, atsaucoties pasaules mēroga Baznīcas locekļu vajadzībām

Drīzumā divās garīgo dziesmu grāmatās, ko izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, tiks veiktas būtiskas izmaiņas. Baznīcas vadītājiem visā pasaulē ir tikusi izsūtīta vēstule par dievkalpojumos izmantojamās „Garīgo dziesmu grāmatas” un „Bērnu dziesmu grāmatas” pārskatīšanu.

 

Jaunās dziesmu izlases tiks veidotas vairāku gadu garumā, lai vienotu Baznīcas locekļus, atsaucoties to vajadzībām visā pasaulē. Dziesmu izlasēs tiks iekļautas pamata garīgās dziesmas un bērnu dziesmas, kurās tiek mācītas evaņģēlija doktrīnas.

Sekojot Augstākā prezidija norādījumiem, Baznīcā ir tikušas izveidotas īpašas komitejas, kas sniegs ieteikumus pašreizējo dziesmu izlašu pārskatīšanai.

Jaunās dziesmas tiks sakopotas vienā garīgo dziesmu grāmatā un vienā bērnu dziesmu grāmatā, kur tiks ietvertas vienas un tās pašas garīgās dziesmas un bērnu dziesmas visās valodās. Papildus drukātajām grāmatām, tiks veikti jauni garīgo dziesmu un bērnu dziesmu audioieraksti. Pēc jauno grāmatu izdošanas visas dziesmas būs pieejamas arī tiešsaistē. Drukātajās garīgo dziesmu grāmatās netiks iekļautas valstu himnas.

Garīgajām dziesmām ir bijusi būtiska loma pēdējo dienu svēto dzīvē jau kopš pašiem Atjaunošanas pirmsākumiem. Pašreizējā garīgo dziesmu grāmata tika pārskatīta 1985. gadā.

Citas garīgās dziesmas un bērnu dziesmas, kas ir piemērotas konkrētas valodas un reģiona vajadzībām, turpmāk būs pieejamas tikai digitālajās lietotnēs.

Jaunie garīgo dziesmu un bērnu dziesmu autordarbi,  kā arī dziesmu teksti bez pavadījuma vai pavadījumi bez teksta var tikt iesniegti izvērtēšanai vietnē newmusic.lds.org. Ikviens autors var iesniegt izvērtēšanai līdz pat piecām garīgajām dziesmām un bērnu dziesmām. Jūs varat sniegt arī savas atsauksmes par pašreizējām dziesmām, aizpildot tiešsaistes aptauju.Savus autordarbus jūs varat iesūtīt līdz pat 2019. gada 1. jūlijam.

Lai iesniegtu dziesmu pavadījumus vai tekstus, komponistam vai autoram ir jāizveido savs personīgais profils, izmantojot savu PDS kontu. Ikviens (Baznīcas loceklis vai cilvēks, kurš nav no mūsu Baznīcas) var izveidot savu bezmaksas PDS kontu vietnē ldsaccount.lds.org

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.