Mormon Newsroom
Oficiāls paziņojums

Oficiāls paziņojums par Baznīcas nosaukumu

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons, runājot par Baznīcas nosaukumu, ir paziņojis:

Tas Kungs ir devis man iedvesmu attiecībā uz to, cik būtisks ir Viņa atklātais nosaukums Savai Baznīcai, kas ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Mums ir dots uzdevums — saskaņot savu dzīvi ar Viņa gribu. Pēdējās nedēļās vairāki Baznīcas vadītāji un departamenti ir veikuši nepieciešamās darbības, lai to izdarītu. Turpmākajos mēnešos tiks sniegta papildus informācija par šo svarīgo jautājumu.

Skatiet atjaunināto uzziņu lapas stila ceļvedi, kurā doti norādījumi par to, kā būtu pienācīgi dēvēt Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu. Turpmākajos mēnešos tiks atjauninātas visas Baznīcas mājas lapas un materiāli, lai tajos atspoguļotos šie prezidenta Nelsona norādījumi.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.