Tematiskais raksts

Nāvessods

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca uzskata, ka jautājums par nāvessoda piemērošanu un to, kādos apstākļos valstij tas būtu jāpiemēro, ir izlemjams vienīgi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Mēs ne atbalstām, ne arī iestājamies pret nāvessoda piemērošanu.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.