Ziņu izlaidums

Mormona Grāmatas video seriāla 4. sezona vēsta par to, kā Jēzus Kristus apciemo Amerikas kontinenta senos iedzīvotājus

Turpinās uz Svētajiem Rakstiem balstītā piecu sezonu iestudējuma „Mormona Grāmatas video” ceturtā filmēšanas sezona, kurā tiek atainoti notikumi no 3. Nefija grāmatas

Drīz pēc Jēzus Kristus krustā sišanas un Augšāmcelšanās Amerikas kontinenta senās civilizācijas ļaudis „izdzirdēja balsi, kas it kā nāca no debesīm”, un mēģināja ieraudzīt, „no kurienes [šī] skaņa nāca”.

„Lūk, šis ir Mans mīļotais Dēls, pie kura Man labs prāts, kurā Es esmu pagodinājis Savu Vārdu —klausiet Viņu,” pasludināja Dieva Tēva balss. Pēc neilga brītiņa „viņi redzēja Cilvēku nonākam no debesīm; un Viņš bija ģērbies baltā apmetnī; un Viņš nāca lejā un nostājās to vidū”.

Saskaņā ar Svēto Rakstu krājumu Mormona Grāmata: vēl viena liecība par Jēzu Kristu (3. Nefija 11:3, 5, 7–8), šis vīrs bija augšāmcēlies Glābējs.

Lai ilustrētu to, kā augšāmceltais Glābējs apciemo Rietumu puslodes ļaudis un kalpo tiem, šobrīd noris darbs pie seriāla „Mormona Grāmatas video” jaunās sezonas, kuras pirmā sērija skatītājiem būs pieejama 2022. gada nogalē.

„Es zinu, ka daļa no uzņemšanas komandas ir pieredzējusi daudz negulētu nakšu, tāpat arī aktieri. Es mostos trijos naktī, lai tikai pārliecinātos, ka mūsu Tēvam Debesīs tas viss ir tīkami,” atrodoties filmēšanas laukumā, teic galvenais režisors Blērs Treju.

Jaunās video sērijas tiek uzņemtas Springvilas apkaimē, Jūtas štatā, kur scenogrāfu komanda ir izveidojusi ārpustelpu filmēšanas laukumu, lai atainotu Mormona Grāmatā minēto templi un citas senās celtnes, kas atradās tā dēvētajā „Pārpilnības zemē”. Vairāk nekā 1000 aktieri un visi pārējie filmēšanas komandas darbinieki sadarbojas, lai iedzīvinātu pravietojumus un liecības par to, kā augšāmceltais Dieva Dēls nolaidās no debesīm, lai tiktos ar ļaudīm no Jaunās pasaules un kalpotu tiem.

Elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma ar sievu Harietu apmeklēja uzņemšanas laukumu, lai runātu ar aktieriem un uzņemšanas komandu. Elders Uhtdorfs ir Baznīcas Priesterības un ģimenes lietu izpildpadomes priekšsēdētājs, un šis projekts tiek veikts šīs padomes pārraudzībā.

Sava apmeklējuma laikā elders Uhtdorfs izteica pateicību par „visu to cilvēku nodošanos un profesionālismu, kuri piedalās šī svarīgā Mormona Grāmatas iestudējuma tapšanā”.

DFU-BOM
DFU-BOM
Elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma, un viņa sieva Harieta tiek intervēti "Mormona Grāmatas VIdeo" filmēšanas laikā.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Baznīcas sociālo mediju komandas pārstāvis intervē elderu Dīteru F. Uhtdorfu no Divpadsmit apustuļu kvoruma un viņa sievu Harietu Mormona Grāmatas video seriāla 4. sezonas uzņemšanas laikā 2021. gada 14. jūlijā Springvilas apkaimē, Jūtas štatā. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

„Man ir tāda sajūta, it kā zeme šeit ir tikusi svētīta, … pateicoties tam, ko jūs šeit atainojat,” sarunājoties ar aktieriem un uzņemšanas komandu, teica elders Deils G. Renlands no Divpadsmit apustuļu kvoruma.

BOM-S4Download Photo

Elders Deils G. Renlands no Divpadsmit apustuļu kvoruma un viņa sieva Ruta sarunājas ar aktieriem un filmēšanas komandu Mormona Grāmatas video seriāla 4. sezonas uzņemšanas starplaikā 2021. gada 19. jūlijā Springvilas apkaimē, Jūtas štatā. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

„Tas ir vēstījums par Kristu kā par Baznīcas centrālo personu, evaņģēlija centrālo personu, [nefijiešu] pasaules īsteni centrālo personu,” teica elders Kevins S. Hamiltons — Augstākais pilnvarotais Septiņdesmitais —, kurš kalpo arī Mormona Grāmatas Vizuālās bibliotēkas vadītāju komitejā.

BOM-S4Download Photo

Prezidente Džīna B. Bingema no Palīdzības biedrības vispārējā prezidija sarunājas ar aktieriem un filmēšanas komandu Mormona Grāmatas video seriāla 4. sezonas uzņemšanas starplaikā 2021. gada jūlija vidū Springvilas apkaimē, Jūtas štatā. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Šobrīd tiek uzņemtas arī citas ainas no Mormona Grāmatā ietvertās 3. Nefija grāmatas. Tiekoties ar Glābēju, līdzīgi Jēzus Kristus sekotājiem Jeruzālemē, arī šie ļaudis pieredzēja to, kā Viņš svētīja viņu bērnus un kalpoja tiem (3. Nefija 17:11), dziedināja sasirgušos un ciešanu nomocītos (3. Nefija 17:7) un aicināja Divpadsmit apustuļus, lai tie mācītu citiem Viņa evaņģēliju (3. Nefija 19:4).

Svētajos Rakstos balstīto video stāstu mērķis ir palīdzēt pēdējo dienu svētajiem, kā arī Baznīcas draugiem stiprināt savu ticību Jēzum Kristum.

BOM-S4Download Photo

Baznīcas Newsroom komandas pārstāvji intervē aktieri Entoniju Batersu no Hamiltonas Jaunzēlandē, kurš ataino augšāmceltā Jēzus Kristus lomu, Mormona Grāmatas video seriāla 4. sezonas uzņemšanas starplaikā 2021. gada 19. jūlijā Springvilas apkaimē, Jūtas štatā. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

„Kaut arī es esmu [filmējies] tikai dažas dienas, tā ir bijusi apbrīnojama pieredze — strādāt kopā ar aktieriem un uzņemšanas komandu, kas visi atrodas šeit ar vienotu mērķi,” teic Entonijs Baterss no Oklendas Jaunzēlandē, kurš ataino augšāmceltā Jēzus Kristus lomu.

Baterss stāsta, ka grima mākslinieki ir pašrocīgi izveidojuši viņa plaukstām un pēdām īpašas uzlikas, lai atainotu Jēzus Kristus rētas pēc Viņa krustā sišanas. 34 gadus vecais aktieris piebilst — lai gan fiziskā gatavošanās filmēšanai ir ilgstoša un darbietilpīga, visos citos sagatavošanās aspektos viņš ir saņēmis debesu palīdzību.

„Es ceru, ka tas vienkārši palīdzēs cilvēkiem mācīties par Glābēju un Viņa mīlestību pret tiem,” teic Penija Džonsone — galvenā scenāriste.

BOM-S4Download Photo

Līdzšinējās seriāla sezonas var atrast YouTube kanālā Book of Mormon Videos (angļu un krievu valodā), kā arī mājas lapā ChurchofJesusChrist.org (angļu un krievu valodā) un Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē, kur tās ir pieejamas vēl citās valodās.

Tāpat kā seriāla abas pirmās sezonas, arī jaunās sērijas skatītājiem tiks piedāvātas visas vienlaicīgi 15 valodās: angļu, franču, itāļu, japāņu, kantoniešu, korejiešu, krievu, mandarīnu, portugāļu, samoāņu, sebuāņu, spāņu, tagalogu, tongiešu un vācu valodā.

2022. gadā tiks uzņemta seriāla noslēdzošā sezona, kas atainos citus seno praviešu pierakstus, tostarp Mormona un Etera mācības, kā arī papildu stāstus no Mosijas, Almas un Helamana grāmatām.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.