Ziņu izlaidums

Mormoņu vadītājs mudina uz globālu starpreliģiju dialogu, lai veicinātu savstarpējo sapratni

Eldera Klebingata uzstāšanās piektajā Tradicionālo reliģiju un pasaules reliģiju kongresā

Lai panāktu, ka pasaulē valda miers, drošība un harmonija, „mums jāuztver nopietni tas, ko sakām. Mums jājūt patiesas rūpes citam par cita labklājību un jālolo labi nodomi attiecībā citam pret citu.” 

Tāds bija eldera Jorga Klebingata vēstījums, uzstājoties piektajā Tradicionālo reliģiju un pasaules reliģiju kongresā, kas notika šī gada 11. jūnijā Astanā, Kazahstānā. Elders Klebingats no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pirmā Septiņdesmito kvoruma un Austrumeiropas reģiona prezidija ir otrais Baznīcas pārstāvis, kurš uzstājies pasaules reliģiju kongresā, kas notiek reizi trijos gados. 2009 gadā šajā kongresā uzstājās elders Pauls B. Paipers no Septiņdesmitajiem, kurš pavadīja elderu Klebingatu arī šogad.

Starp šī gada kongresa dalībniekiem bija Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs, ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns, Jordānijas karalis Abdullahs II, Somijas prezidents Sauli Nīniste, Etiopijas prezidents Mulatu Tešome un kristīgo konfesiju, islāma, jūdaisma, budisma, daoisma, hinduisma, sintoisma un zoroastrisma pārstāvji, kā arī vairāki NVO pārstāvji. Kopumā bija ieradušās 80 delegācijas no 42 valstīm. Pāvestu Francisku šajā kongresā pārstāvēja Žans Luiss Pjērs Taurans no Francijas — Katoļu baznīcas kardināls un Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes prezidents Romas Kūrijā.

2015. gada kongresa tēma bija dialoga, savstarpējās cieņas un sapratnes veicināšana pasaules reliģiju vadītāju vidū, tādējādi vedinot uz mieru, drošību un harmoniju visā pasaulē.

Elders Klebingats norādīja, ka Baznīcas agrīnajās dienās piedzīvoto vajāšanu un marginalizācijas dēļ Baznīcas locekļiem ļoti rūp, lai ticīgo starpā nerastos pārpratumi un valdītu savstarpēja cieņa un sapratne.

„Tur, kur mēs kā [pēdējo dienu svētie] esam vairākumā, mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai būtu viesmīlīgi un atvērti pret citu ticību pārstāvjiem,” teica elders Klebingats, „un mēs vēlētos, lai līdzīga laipnība tiktu izrādīta arī mums — tur, kur mēs esam mazākumā.” Vēl viņš teica, ka miers, drošība un harmonija ir panākama, vienkārši cenšoties nedaudz vairāk iepazīt citam citu. „Es aicinu ikvienu no mums turpināt iepazīt citam citu, censties izprast citam cita mācības un uzskatus, kā arī izzināt mūsu dažādo reliģisko pārliecību pamatu un būtību,” aicināja elders Klebingats. „Patiesas, uz pareizu informāciju balstītas zināšanas var palīdzēt gaisināt bailes.”

Visu eldera Klebingata uzstāšanos piektajā Tradicionālo reliģiju un pasaules reliģiju kongresā skat. šeit

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.