Ziņu izlaidums

Mormoņu vadītāji uzstājas par svarīgiem jautājumiem pasaules mēroga konferencē

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji izteicās par dažādiem reliģiskiem un sociāliem jautājumiem, uzrunājot miljoniem cilvēku visā pasaulē, kas bija pulcējušies uz Baznīcas 185. pusgada vispārējo konferenci. Konference notika šī gada 26. septembrī un 3.–4.oktobrī un tika pārraidīta no Konferenču centra Soltleiksitijā, Jūtas štatā, kur ir 21 000 sēdvietu.

Tā kā lielākā daļa no 15 miljoniem Baznīcas locekļu uz vispārējo konferenci klātienē nevar ierasties, visas sanāksmes ar satelīta starpniecību tiek pārraidītas uz vairāk nekā 7400 Baznīcas sanāksmju namiem 100 valstīs. Tās tiek tulkotas 80 valodās. Baznīca nodrošināja arī tiešsaistes translāciju LDS.org mājaslapā, LDS General Conference YouTube channel un Mormon Channel.

Drīz vien Baznīcas vadītāju konferences vēstījumi tiks pārtulkoti 94 valodās. Šeit apkopoti daži citāti no Baznīcas vadītāju vēstījumiem.

Sekošana Jēzus Kristus mācībām un piemēram

„Pasaulē, kurā dzīvojam, it visur tiek izdarīts liels spiediens uz krietniem cilvēkiem, lai viņi pazeminātu vai pat atteiktos no savas taisnīgās dzīves standartiem. Tomēr, par spīti ļaunumam un kārdinājumiem, kas ieskauj mūs ik dienas, mēs varam rast un mēs jau tagad rodam patiesu prieku, dzīvojot Kristum pievērstu dzīvi . . . Dzīvot Kristum pievērstu dzīvi nozīmē, ka mēs mācāmies par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju un tad sekojam Viņa piemēram, precīzi izpildot Viņa pavēles.” – Elders Ričards Dž. Meinss

„Mums visiem ir jāiemācās rīkoties un izskatīties tā, lai būtu redzams, ka mēs patiesi esam Kristus sekotāji.” – Elders Kventins L. Kuks

„Katram no mums, nākot šajā pasaulē, tika piešķirta Kristus Gaisma. Ja mēs sekosim Glābēja piemēram un dzīvosim tā, kā Viņš dzīvoja un mācīja, šī gaisma degs mūsos pašos un izgaismos ceļu arī citiem.” – Prezidents Tomass S. Monsons

Ģimeņu stiprināšana

„Pirms divdesmit gadiem Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums publicēja dokumentu „Ģimene — vēstījums pasaulei”. Šo iedvesmas pilno dokumentu mēs noslēdzām ar šādiem vārdiem: „Mēs brīdinām, ka ģimenes sairšana nesīs cilvēkiem, sabiedrībai un tautām postu, ko pareģojuši gan senie, gan mūsdienu pravieši.” Mēs, apustuļi, no jauna uzsveram šo svētsvinīgo brīdinājumu.” – Elders M. Rasels Balards

„Ceļš uz laimi ved caur ģimenes pamatvienību, kā to sākotnēji izveidojis un atklājis mūsu Debesu Tēvs.” – Elders Gregorijs A. Švaicers

Tikumīgas rīcības standarti

„Ja mēs skatāmies, lasām vai pieredzam jebko, kas ir zemāks par mūsu Debesu Tēva standartiem, tas mūs vājina . . . Neatkarīgi no mūsu vecuma, ja kaut kas no tā, ko skatāmies, lasām, klausāmies vai izvēlamies darīt, neatbilst Tā Kunga standartiem, kas rodami brošūrā Jaunatnes stiprināšanai, izslēdziet to, saplēsiet to un aizcērtiet durvis.” – māsa Linda S. Rīvza

„Bezdievība, piemēram, amorāla rīcība nekad nav daļa no risinājuma.” – Elders Kventins L. Kuks

Bērnu un jauniešu stiprināšana

„ . . . Bērni mācās, kad viņi ir gatavi mācīties, nevis tikai tad, kad mēs esam gatavi viņus mācīt.” – Elders Bredlijs D. Fosters

„Jūs, [jaunieši], izdzīvojat kritisku savas dzīves periodu. Lēmumi, kurus jūs pieņemat, — misija, izglītība, laulība, karjera un kalpošana Baznīcā — noteiks jūsu mūžīgo likteni. Tas nozīmē, ka jums vienmēr jālūkojas uz priekšu — jāraugās nākotnē . . . Izglītība sagatavo jūs labākām darba iespējām. Tā palīdz jums labāk kalpot un svētīt apkārtējos. Tā jūs noliks uz mūžizglītības ceļa. Tā jūs stiprinās cīņā pret neziņu un maldiem.” – Elders Roberts D. Heilzs

„Pusaugu gadi bieži vien ir nedrošības periods, kad šķiet, ka neesat pietiekami labi, kad cenšaties atrast savu vietu vienaudžu vidū un iederēties. Jūs varat just kārdinājumu pazemināt savus standartus un sekot pūlim, lai tie, kurus vēlaties par saviem draugiem, jūs pieņemtu. Lūdzu, esiet stipri un modri attiecībā uz jebko, kas varētu laupīt jums jūsu mūžīgās svētības. Tām izvēlēm, ko jūs pieņemat šeit un tagad, ir mūžīga nozīme.” – Prezidents Tomass S. Monsons

Veikt izvēli, balstoties uz ticību un patiesiem avotiem

„Jūs varat sev noorganizēt to, ko es dēvēju par „personīgo padomi”. Pavadiet kādu laiku vienatnē. Domājiet par nākotni. Pavaicājiet sev: „Kādas savas dzīves jomas es vēlos izkopt, lai es varētu stiprināt citus? Kāds es vēlētos būt pēc gada? Pēc diviem gadiem? Kādi lēmumi man jāpieņem, lai to sasniegtu?” Vienkārši atcerieties, ka jūs esat [savas dzīves] piloti. Es liecinu, ka, ja jūs izzināsiet sevi, jūsu Debesu Tēvs nāks pie jums. Viņš jūs vadīs ar Sava Svētā Gara mierinošo roku. – Elders Roberts D. Heilzs

„Kaut arī iesākumā jūsu ticības dzirksts, iespējams, ir maza, taču taisnīgas izvēles sniedz lielāku paļāvību uz Dievu, un jūsu ticība pieaug. Jūs šausta laicīgās grūtības, un no tumsas uzglūn ļauni spēki, cerot iznīdēt jūsu ticību. Taču, ja jūs turpinat veikt labas izvēles, paļauties uz Dievu un sekot Viņa Dēlam, Tas Kungs sūta vairāk gaismas un zināšanu, un jūsu ticība kļūs stipra un nelokāma.” – Elders Nīls L. Andersens

„Mūsdienu pasaulē daudzi meklē pēc tūlītēja apmierinājuma un acumirklīgām zināšanām, kas rodamas internetā. Pretēji tam, mēs tiksim ārkārtīgi [svētīti], pielietojot ticību un pacietīgi vēršoties pie mūsu Debesu Tēva — visas patiesības avota. Ikdienas Svēto Rakstu pētīšana un studēšana, un sirsnīga un patiesa lūgšana var sniegt tik daudz atbilžu, taču attiecībā uz internetu šādu apsolījumu nav. – Māsa Linda S. Rīvza

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.