Tematiskais raksts

Mormoņu izpalīdzīgās rokas

Mormoņu izpalīdzīgo roku kalpošanas programma pulcē Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļus un viņu kaimiņus sabiedrisku kalpošanas pasākumu veikšanai. Šie tradicionāli dzeltenos kreklos tērptie brīvprātīgie palīdz cilvēkiem, kas cietuši dabas katastrofās vai atrodas ārkārtas apstākļos. Mormoņu izpalīdzīgo roku projekta brīvprātīgie sadarbojas ar valstiskām un bezpeļņas organizācijām, lai sniegtu atbalstu līdzcilvēkiem un uzlabotu apkārtējo dzīves apstākļus.

Izpalīdzīgo roku programma atspoguļo mormoņu vēlmi sekot Jēzus Kristus piemēram, kalpojot citiem. Resursus šim projektam, ko vada Baznīcas vietējie vadītāji, nodrošina Baznīcas humānās palīdzības departaments.

Mormoņu izpalīdzīgo roku programma tika aizsākta 1998. gadā, un kopš tā laika simtiem tūkstoši brīvprātīgo veltījuši miljoniem darba stundu kalpošanai savā apkaimē. Programma aizsākās Dienvidamerikā un kopš tā laika izvērsusies gandrīz līdz visiem pasaules nostūriem.

Brīvprātīgais Čārlzs Adebejo (Charles Adebayo) no Nigērijas īsi raksturo, kā jūtas daudzi Mormoņu izpalīdzīgo roku programmas dalībnieki, sakot: „Mēs rodam patiesu laimi, domājot par citiem. Tas sniedz patiesu prieku.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.