Ziņu izlaidums

Mormoņi pievienojas pasaules reliģiju vadītājiem Vatikānā rīkotajā samitā par tradicionālo laulību

No 17. līdz 19. novembrim Vatikānā norisinājās katoļu baznīcas rīkotais samits „Vīrieša un sievietes savstarpēji bagātinošā loma”, kurā pulcējās 14 dažādu ticību vadītāji no 23 valstīm. Uzstāties ar savu „liecību” par vīrieša un sievietes laulību laicīgo un dievišķo nozīmi tika aicināts arī prezidents Henrijs B. Airings, pirmais padomnieks Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajā prezidijā. Viņu pavadīja elders L. Toms Perijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, un bīskaps Džeralds Kause, no prezidējošās bīskapības.

„Laikā, kad visā pasaulē noris strauja morālo vērtību lejupslīde un tradicionālā ģimenes institūcija un laulāto attiecības sastopas ar izaicinājumiem, mēs ar prieku pievienojamies katoļu baznīcai, citām kristīgajām konfesijām un pasaules reliģijām, nelokāmi iestājoties un skaidri izsakoties par to, cik svēta ir laulība starp vīrieti un sievieti,” pirms konferences pavēstīja mormoņu vadītāji.

Atklājot šo vēsturisko samitu, pāvests Francisks teica: „Vairumam no mums ģimene ir svarīgākā vieta, kur tiekties pēc diženuma, cenšoties sasniegt tikumības un žēlsirdības pilnību. Es lūdzu, kaut mūsu kolokvijs sniegtu iedvesmu visiem, kuri cenšas atbalstīt un stiprināt vīrieša un sievietes savienību laulībā kā unikālā, dabiskā, fundamentālā, skaistā un krietnā institūcijā, kas sniedz labumu gan atsevišķiem indivīdiem, gan visai sabiedrībai kopumā.”

„Pastāv milzum daudz pierādījumu tam, ka laulību institūcijas noriets ir saistīts ar pieaugošu nabadzību un pulka citu sociālu kaitējumu, kas daudz lielākā mērā ietekmē sievietes, bērnus un gados vecākus cilvēkus,” teica pāvests Francisks. „Šādās krīzēs viņi vienmēr cieš visvairāk. Ģimenes krīzi var uzskatīt par ekoloģisku krīzi, jo arī sociālajai videi, tāpat kā dabiskajai videi, ir vajadzīga aizsardzība.”

Pēc savas uzrunas pāvests Francisks sirsnīgi sveica sanākušos un paspieda rokas vairākiem reliģiju vadītājiem, ieskaitot prezidentu Henriju B. Airingu no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija. Konferencē uzstājās vairāki katoļu vadītāji, kā arī baptistu, anglikāņu, menonītu, sikhistu, taoistu, musulmaņu, jūdaistu un citu reliģiju vadītāji (skat. dalībnieku sarakstu).

Bīskaps Džons Č. Vesters (John C. Wester), kurš vada Soltleiksitijas katoļu diecēzi, teica: „Atklāti sakot, es uzskatu, ka ir bijuši daudzi tādi jautājumi un daudzi pasākumi, kur katoļu baznīca un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir vienojusies kopēja labuma veicināšanā.” Runājot par katoļu un mormoņu starpreliģiju centieniem, it īpaši laulību jautājumā, bīskaps Vesters teica: „Es domāju, ka tā patiesi ir Dieva dāvana, ka mēs varam šādi apvienot mūsu pūliņus.”

Kolokvija laikā tika rādītas sešas īsfilmas par vīrieša un sievietes laulību lomu visā pasaulē. Uzņemot šīs  īsfilmas, tika intervēti gados jauni un veci, neprecēti un precēti, laicīgi un ticīgi vīrieši un sievietes no dažādām tautām, kontinentiem un ticībām. Video tika runāts arī par kaitējumu, ko mūsdienu sabiedrībai nodara tradicionālo laulību institūcijas noriets.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji ir atkārtoti uzsvēruši laulības nozīmi vispārējas labklājības nodrošināšanā un Dieva mūžīgās ieceres īstenošanā. 1995. gadā Divpadsmit apustuļu kvorums nāca klajā ar deklarāciju „Ģimene – vēstījums pasaulei” – dokumentu, kur tiek izskaidrota Baznīcas nostāja laulību un ģimenes jautājumos un izteikts brīdinājums par laulību institūcijas norieta sekām.

Šīs nedēļas vispasaules reliģisko vadītāju tikšanās Vatikānā, kur tika apspriesta laulību nozīme, ļāva uzsvērt divu svarīgu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācību nozīmi: vīrieša un sievietes laulību nozīmīgumu un starpreliģiju sadarbības nozīmi kopēju centienu veicināšanā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.