Pēdējās ziņas

Miris apustulis Roberts D. Heilzs

Vakar (1.oktobris 2017.gads) plkst. 12:15 cienījamā vecumā mūžībā aizgāja elders Roberts D. Heilzs no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma.

SOLTLEIKSITIJA — vakar plkst. 12:15 cienījamā vecumā mūžībā aizgāja elders Roberts
D. Heilzs no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma. Viņam
bija 85 gadi. Elders Heilzs aizgāja mūžībā Soltleiksitijas slimnīcā, ģimenes locekļu un draugu
ieskauts.


Elders Roberts Dīns Heilzs nāca pasaulē 1932. gada 24. augustā Ņujorkā. Viņš absolvēja Jūtas
štata universitāti un vēlāk ieguva Hārvardas Universitātes maģistra grādu uzņēmējdarbībā. Viņš
dienēja ASV Gaisa spēkos par reaktīvā iznīcinātāja pilotu. Pēc dienesta viņš apprecējās ar Mariju
Krandālu, un viņu laulībā dzima divi dēli.


1975. gada 4. aprīlī elders Heilzs tika aicināts par augstāko pilnvaroto, un 1994. gada 2. aprīlī
viņš tika uzņemts Divpadsmit apustuļu kvorumā. Kalpojot par augstāko pilnvaroto, viņš
sākotnēji strādāja par Divpadsmit apustuļu kvoruma palīgu un vēlāk kalpoja pirmajā
Septiņdesmito kvorumā. No 1985. gada aprīļa līdz 1994. gadam, kad tika aicināts kalpot
Divpadsmit apustuļu kvorumā, viņš bija Baznīcas prezidējošais bīskaps.


„Viņš dzīvoja saskaņā ar savu liecību,” teica prezidents Henrijs B. Airings no Augstākā
prezidija. „Viņš pazina Dievu. Viņš pazina Glābēju, un viņš mīlēja Glābēju. … Un viņš izturējās
tā, it kā Dievs būtu līdzās, it kā Debesu Tēvs būtu viņam līdzās.”


Apustuļa aicinājums nozīmē būt par „īpašu Jēzus Kristus liecinieku” visā pasaulē. Elders Heilzs
mācīja: „Ja mums būs ticība savam Glābējam, Viņš mums palīdzēs mūsu pārbaudījumos un
likstās un mēs spēsim pastāvēt līdz galam un atgriezties Viņa klātbūtnē pēc šī pārbaudījumu
laika. Viņš dzīvo, pazīst un mīl katru no mums. Viņš tik ļoti vēlas mūs svētīt — ja vien mēs
nākam pie Viņa.”


Pirms augstākā pilnvarotā aicinājuma elders Heilzs piecus gadus kalpoja par Baznīcas reģionālo
pārstāvi, pārraugot vairākas draudzes. Viņš kalpoja arī par draudzes prezidentu, bīskapu
(trīsreiz), augsto padomnieku un staba prezidenta padomnieku, un, kalpojot šajos brīvprātīgos
aicinājumos, pildīja svarīgus pienākumus. 1970-to gadu beigās viņš kalpoja par Anglijas
Londonas misijas prezidentu un vēl pirms tam — par pirmo padomnieku Svētdienas skolas
vispārējā prezidijā.


„Elders Heilzs bija iedvesmotājs,” teic prezidents Airings. „Viņš klusi palīdzēja apkārtējiem
daudzu gadu garumā. Uzzinot par kāda cilvēka vajadzībām, viņš allaž rīkojās.”
Pirms aicinājuma kalpot pilnlaika Baznīcas amatos elderam Heilzam bija ļoti veiksmīga karjera
— viņš strādāja augstos amatos trīs vadošos uzņēmumos. Prezidents Airings raksturo elderu
Heilzu kā „fenomenālu” biznesmeni, kurš bija „iejūtīgs, lojāls un spēja „nolasīt” cilvēkus”.
Informācija par eldera Heilza bērēm tiks publiskota, līdzko tā būs pieejama. Vēl nav skaidrs, kad
tiks aicināts viņa darba turpinātājs Divpadsmit apustuļu kvorumā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.