Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Miris apustulis Ričards G. Skots

Vakar plkst. 13:45 (pēc MDT laika) savās mājās cienījamā vecumā mūžībā aizgāja elders Ričards G. Skots no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma. Elders Skots bija dzimis 1928. gada 7. novembrī  un nomira 86 gadu vecumā.

Elders Skots kalpoja par apustuli kopš 1988. gada 1. oktobra, kad tika atbalstīts šajā aicinājumā. Pirms tam, 1977. gada 2. aprīlī, viņš tika aicināts kalpot pirmajā Septiņdesmito kvorumā un vēlāk — no 1938. gada oktobra līdz pat 1988. gadam, kad tika aicināts par apustuli —, kalpoja šī kvoruma prezidijā.

Video angļu valodā.

„Elders Skots ļoti veiksmīgi spēja paturēt prātā mūžības perspektīvu,” stāsta elders D. Tods Kristofersons no Divpadsmit apustuļu kvoruma, kurš kā jauns misionārs bija kalpojis eldera Ričarda G. Skota pārraudzībā. „Viņa vēstījumi bija cerības pilni. Un viņš nepieļāva nekādas atkāpes, runājot par grēku nožēlu un Izpirkšanu, jo apzinājās, ka tas ir visas cerības avots, un zināja, ka, pateicoties Izpirkšanai jeb Jēzus Kristus labvēlībai, uz to var cerēt tie, kas patiesi un visā pilnībā nožēlojuši savus grēkus.”

Pēdējo dienu svēto apustuļi, tāpat kā apustuļi Jaunās Derības laikos, ir aicināti par īpašiem Jēzus Kristus lieciniekiem. Elders Skots bija viens no 15 vīriem, kas palīdz pārraudzīt, kā aug un attīstās pasaules mēroga Baznīca, kurā šobrīd ir vairāk nekā 15 miljoni draudzes locekļu.

Elders Skots mācīja: „Dzīvē nav daudz kā tāda, kas sniegtu tādu prieku kā iespēja palīdzēt kādam mainīt savu dzīvi uz labu.”

„Visur, kurp vien dodos, it īpaši Latīņamerikā, kur viņš tik ilgi un daudzviet kalpojis, — visur, kurp vien dodos, es redzu viņa atstātās pēdas un satieku kādu cilvēku, kura dzīvi viņš kaut kādā veidā ietekmējis,” stāsta elders Kristofersons.

Ričards Gordons Skots nāca pasaulē 1928. gada 7. novembrī Pokatello, Aidaho štatā, Keneta Leroja un Marijas Vitlas Skotu ģimenē. Jaunībā viņš kalpoja pilnlaika misijā Urugvajā un no 1965. līdz 1969. gadam vadīja Argentīnas ziemeļu misiju Kordobā Argentīnā.

Jaunības gados viņš pabeidza Džordža Vašingtona universitāti, kur ieguva inženiermehāniķa izglītību, un vēlāk studēja Oukridžā, Tenesijas štatā, kur ieguva maģistra grādu kodolinženierijā. Pēc tam, no 1953. līdz pat 1965. gadam, elders Skots strādāja admirāļa Haimana Rikovera pārraudzībā, vadot kodoldegvielas izstrādes darbus dažādu jūras un sauszemes termoelektrocentrāļu vajadzībām. Papildus tam viņš sniedza privātas konsultācijas vairākām kodolenerģijas kompānijām.

2008. gadā elders Skots saņēma Brigama Janga universitātes Kristīgās kalpošanas goda doktora grādu.

Eldera Skota sieva Žanīna aizgāja mūžībā pirms eldera Skota — 1995. gada 15. maijā. Daudzi Baznīcas locekļi labi zina, cik ļoti elders Skots mīlēja savu sievu. 

„Viņu atcerēsies kā nepagurstošu darboni, nepagurstošu kalpotāju un Tā Kunga draugu, kurš ziedoja savu dzīvi, strādājot Tā Kunga labā, un priecājās par to,” teic elders Kristofersons, „Man šķiet, ka viņu allaž atcerēsies kā cilvēku, kurš nesa cerības vēsti.”

Informācija par eldera Skota bērēm tiks publiskota, tiklīdz tā būs pieejama. Baznīcā vēl nav skaidrības par to, kad tiks aicināts eldera Skota darba turpinātājs Divpadsmit apustuļu kvorumā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.