Newsroom
Ziņu izlaidums

Miris apustulis L. Toms Perijs

Vakardien plkst. 15:00 92 gadu vecumā mūžībā aizgāja elders L. Toms Perijs no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma. Viņš bija dzimis 1922. gada 5. augustā.

Elders L. Toms Perijs tika ordinēts par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas apustuli 1974. gada aprīlī. Līdz tam (kopš 1972. gada) viņš kalpoja par Divpadsmit apustuļu kvoruma asistentu. Pateicoties savai iespaidīgajai stājai, apvienojumā ar viņam piemītošo entuziasmu un optimismu, elders Perijs bija kļuvis par iespaidīgu un populāru vadītāju Baznīcas locekļu acīs visā pasaulē.

(video angļu valodā)

„Sirsnība, laipnība, tas, ka viņam patiesi patika cilvēki, un tas, ka viņam patika visi Baznīcas locekļi un viņš tos novērtēja, — man šķiet, ka viņu atcerēsies tieši tādēļ,” teic elders Kventins L. Kuks no Divpadsmit apustuļu kvoruma.

Elders Kuks stāsta, ka elders Perijs tiks paturēts piemiņā arī kā Jēzus Kristus liecinieks: „Toms Perijs pienesa iespaidīgu liecību par Jēzu Kristu. Viņš pazina Glābēju, viņš mīlēja Glābēju.”

„Mums jābūt ļoti tiešiem, sludinot par Jēzu Kristu,” elders Perijs mācīja Baznīcas vispārējā konferencē 2011. gada oktobrī. „Mēs vēlamies, lai citi zinātu — mēs ticam tam, ka Viņš ir pati svarīgākā persona cilvēces vēsturē. Gan Bībele, gan visas pārējās grāmatas, ko mēs uzskatām par Svētajiem Rakstiem, pamatojas uz Viņa dzīvi un mācībām.”

Pēdējo dienu svēto apustuļi, tāpat kā apustuļi Jaunās Derības laikos, ir aicināti par īpašiem Jēzus Kristus lieciniekiem. Elders Perijs bija viens no 15 vīriem, kas palīdz pārraudzīt, kā aug un attīstās pasaules mēroga Baznīca, kurā šobrīd ir vairāk nekā 15 miljoni draudzes locekļu.

Elders Perijs bieži runāja par reliģijas un ģimenes nozīmi sabiedrībā, kā arī par reliģijas brīvības saglabāšanu, uzsverot, ka „mums cītīgi jāglabā un jāsargā uzskatu brīvība, kam ir liela nozīme saistībā ar reliģijas brīvību”. Viņš cieši sadarbojās ar citu ticību vadītājiem, lai veicinātu reliģijas brīvības saglabāšanu.

„Viņš bija vienkāršs un nesamākslots, un jutās ērti saskarsmē tiklab ar vienkāršiem cilvēkiem, kā ar prezidentiem un vadītājiem, izturoties pret visiem vienādi. Viņam bija izcila spēja rast saikni ar ik vienu,” stāsta eldera Perija dēls Lī Perijs.

„Man šķiet, ka viņu atcerēsies kā ģimenes lietu aizstāvi,” piebilst Lī Perijs.

Lovels Toms Perijs nāca pasaulē 1922. gada 5. augustā Loganā, Jūtas štatā, Leslija Tomasa un Noras Sonnes Periju ģimenē. Drīz pēc Otrā pasaules kara beigām viņš kalpoja jūras kājniekos, Klusā okeāna flotē.

Eldera Perija kalpošana Baznīcā aizsākās 1942. gadā, ar misiju Ziemeļu štatos. Pēc tam viņš kalpoja par bīskapības padomnieku Levistonā, Aidaho štatā; par padomnieku staba prezidijā Sakramento, Kalifornijas štatā; par augsto padomnieku Ņujorkas stabā un par Bostonas staba prezidentu.

1949. gadā viņš ieguva Jūtas štata universitātes eksakto zinātņu bakalaura grādu finansēs, un vēlāk pabeidza arī maģistra studijas. Eldera Perija profesionālā karjera bija saistīta ar mazumtirdzniecību. Viņš strādāja par viceprezidentu un mantzini vairākos uzņēmumos Aidaho, Kalifornijā, Ņujorkā un Masačūsetsā.

Elders Kuks piemin viņa uzņēmējdarbības iemaņas, sakot: „Viņš bija ļoti praktisks un pragmatisks, un tas ir nācis par svētību visai Baznīcai. Viņam ļoti rūpēja tas, lai „atraitnes artava” tiktu izmantota taupīgi, un lai nekas netiktu izniekots, lai viss notiktu pēc plāna un lai par to atskaitītos.”

Eldera Perija pirmā sieva Virdžīnija Lī, ar kuru viņiem bija divas meitas un dēls, aizgāja mūžībā pirms eldera Perija —  1974. gada 14. decembrī. Par apustuļa Perija aiziešanu sēro viņa otrā sieva Barbara Teilore Deitone, ar kuru viņš apprecējās 1976. gadā.

Informācija par eldera Perija bērēm tiks publiskota, tiklīdz tā būs pieejama. Vēl nav skaidrs, kad tiks aicināts viņa darba turpinātājs Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvorumā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.