Ziņu izlaidums

Mūžībā aizgājis prezidents Tomass S. Monsons

Mūžībā aizgājis prezidents Tomass S. Monsons

Vakardien 90 gadu vecumā mūžībā aizgāja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents
Tomass S. Monsons. Viņš bija dzimis 1927. gada 21. augustā. Prezidentu Monsonu, kurš kalpoja
Baznīcas prezidenta amatā kopš 2008. gada februāra, atcerēsies viņa kalpošanas un labo darbu dēļ.

 


Baznīcas prezidents nomira 2. janvārī pēc desmitiem vakarā, ģimenes locekļu ieskauts savās mājās  Soltleiksitijā. Gaidāms, ka oficiāla prezidenta Monsona darba turpinātāja iecelšana, ko veic baznīcas Divpadsmit apustuļu kvorums, notiks tikai pēc viņa bērēm.

Prezidents Monsons kalpoja par Jēzus Kristus sekotāja piemēru vairāk nekā 16 miljoniem Baznīcas locekļu visā pasaulē. Savas dzīves laikā, darbojoties vairākos svarīgos Baznīcas vadītāju amatos, viņš paguva klusi kalpot tūkstošiem indivīdu, apmeklējot tos viņu mājās, slimnīcās un veco ļaužu namos.


„Nepieļaujiet, ka problēma, kas jārisina, kļūst svarīgāka par cilvēku, kas jāmīl,” mācīja prezidents
Monsons. 

Viņa prezidentūras laikā Baznīcas locekļu skaits pieauga no 13 miljoniem līdz vairāk nekā 16 miljoniem Baznīcas locekļu visā pasaulē, un viņa vadībā tika izziņots par dučiem jaunu tempļu, kuri tika uzbūvēti un iesvētīti daudzviet pasaulē. 2012. gada oktobrī prezidents Monsons pasludināja par izmaiņām attiecībā uz vecumu, no kura jaunieši var sākt kalpot misijā, un līdz ar to misionāru skaits visā pasaulē pieauga par desmitiem tūkstošu, ietekmējot miljoniem cilvēku.


Prezidents Monsons ziedoja savu dzīvi kalpošanai Baznīcā. 2008. gada 3. februārī, pēc prezidenta
Gordona B. Hinklija nāves viņš kļuva par sešpadsmito Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas
prezidentu. Pirms tam viņš kalpoja par padomnieku Augstākajā prezidijā, 22 gadu laikā strādājot triju Baznīcas prezidentu pakļautībā.


„Šķiet, ka kopš Tomass S. Monsons pievienojās Augstākajam prezidijam un, kopš viņš kļuva par
pravieti, viņš nekad nelaida garām iespēju palīdzēt līdzcilvēkiem un ne par mata tiesu nemainīja savu kalpošanas veidu jeb manieri,” teic elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma. „Tas allaž bija viņa dzīvesveids un maniere; tā tas bija visu viņa dzīvi.”


1963. gada 4. oktobrī Tomass S. Monsons tika atbalstīts par Divpadsmit apustuļu kvoruma locekli, 36 gadu vecumā, tiekot ordinēts par apustuli. Pirms tam, no 1959. līdz 1962. gadam, viņš kalpoja par Baznīcas misijas prezidentu Toronto, Ontārio provincē, Kanādā. Vēl pirms tam viņš kalpoja Templavjū staba prezidijā Soltleiksitijā, Jūtas štatā, kalpojot arī par minētā staba Sestās/Septītās bīskapijas vadītāju.


Tomass S. Monsons piedzima 1927. gada 21. augustā Soltleiksitijā, Jūtas štatā, G. Spensera un Gledisas Kondijas Monsonu ģimenē. Mācījies Soltleiksitijas valsts skolās, viņš 1948. gadā ar izcilību absolvēja Jūtas universitāti, iegūstot bakalaura grādu biznesa vadībā. Pēc tam viņš turpināja studēt maģistrantūrā, kā arī strādāja par Jūtas štata universitātes Biznesa fakultātes kolēģijas locekli. Viņš absolvēja Brigama Janga universitāti, iegūstot maģistra grādu biznesa vadībā. 1981. gada aprīlī Brigama Janga universitāte piešķīra prezidentam Monsonam doktora grādu tieslietās (honoris causa). 1996. gada jūnijā Soltleiksitijas Valsts koledža piešķīra viņam goda doktora grādu biznesā, un 2007. gada maijā Jūtas universitāte piešķīra viņam goda doktora grādu biznesa vadībā.


Otrā pasaules kara beigās prezidents Monsons kalpoja Amerikas Savienoto Valstu jūras kara flotē.  Pēc sava dienesta viņš 1948. gada 7. oktobrī Soltleiksitijas templī salaulājās ar Frensisu Beverliju Džonsoni. Viņu laulībā ir dzimuši trīs bērni, un uz doto brīdi viņiem ir astoņi mazbērni un vienpadsmit mazmazbērni. Frensisa Monsone aizgāja mūžībā 2013. gada 20. maijā. Runājot par viņu, prezidents Monsons pēc kāda laika izteicās: „Viņa bija mana mūža mīlestība, mana uzticības persona un pats tuvākais draugs. Teikt, ka man viņas pietrūkst, nozīmētu nepateikt tikpat kā neko.”


Profesionālajā dzīvē prezidents Monsons izveidoja veiksmīgu karjeru, strādājot izdevniecības un
poligrāfijas nozarē. 1948. gadā viņš sāka darboties Deseret News, strādājot par šīs avīzes reklāmas daļas un Laikrakstu aģentūras korporācijas vadītāju. Vēlāk viņš tika iecelts par pārdošanas vadītāju „Deseret News Press” – vienā no lielākajiem rietumu poligrāfijas komercuzņēmumiem, pakāpjoties līdz virsvadītāja amatam, kuru ieņēma līdz pat 1963. gadam, kad tika aicināts kalpot Divpadsmito kvorumā. Vēl viņš daudzus gadus strādāja par „Deseret News Publishing Co” valdes priekšsēdētāju. Prezidents Monsons bija arī Jūtas poligrāfijas asociācijas prezidents un Amerikas poligrāfijas asociācijas valdes loceklis.


Kopš 1969. gada prezidents Monsons kalpoja par Nacionālās Amerikas skautu valdes locekli. Prezidents Monsons ir bijis Jūtas Tirdzniecības vadītāju asociācijas, Soltleikas Reklāmas kluba un Soltleikas Biržas kluba loceklis. Daudzus gadus Prezidents Monsons darbojās arī Jūtas štata valdē, kas regulē augstākās izglītības ieguvi Jūtas štatā. Viņš bija arī Jūtas štata universitātes Absolventu asociācijas amatpersona. 1981. gada decembrī prezidents Ronalds Reigans iekļāva prezidentu Monsonu prezidenta darba grupā, kas atbild par privātā sektora iniciatīvām. Viņš darbojās šajā amatā līdz 1982. gada decembrim, kad darba grupas uzdevums tika pabeigts.


1966. gadā prezidents Monsons saņēma Jūtas universitātes Goda absolventa apbalvojumu. 1971. gadā viņš saņēma Amerikas skautu „Sudraba bebra” apbalvojumu, 1978. gadā — prestižo Sudraba bifeļa” apbalvojumu, bet 1993. gadā — augstāko skautu starptautisko apbalvojumu „Bronzas vilks”. 1997. gadā viņš saņēma Jūtas zemessardzes apbalvojumu par nesavtīgu kalpošanu savai valstij  (Minuteman Award) un Brigama Janga universitātes apbalvojumu par izcilu piemēru vīriešiem (Exemplary Manhood Award). 1998. gadā Monsonu laulātais pāris saņēma Sentdžozefvilas labdarības māsu piešķirto apbalvojumu par regulāru humānās palīdzības sniegšanu trūkumcietējiem (Continuum of Caring Humanitarian Award).

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.