Ziņu izlaidums

Lieli darbi lielajā talkā

Šī gada 23. aprīlī Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi jeb „Izpalīdzīgo roku” komanda piedalījās talkā, kur tika tīrīta topošā rehabilitācijas centra "Poga" teritorija. Uzvilkuši cimdus un ņēmuši talkā zāģus, cirvjus un grābekļus, misionāri un vietējie Baznīcas locekļi pievienojās ziedot.lv komandai, metoties cīņā ar ērkšķainiem kazenājiem, kā arī lielākiem un mazākiem kociņiem, kas bija pārņēmuši vietu, kur pēc kāda laika plānots celt rehabilitācijas centru bērniem ar kustību traucējumiem.

Kopumā tika pastrādāts ļoti ražīgi, savācot maisiņus, papīrus, pudeles, izsmēķus un rudens lapas. Spēcīgākie talcinieki kopīgi pārcēla sazāģētos baļķus un zarus, sakraujot tos čupās pie ceļa.

Talcinieku vidū īpaši izcēlās divi čakli seniori – Velta un Valdis, kuriem abiem šogad aprit 75 gadi. Vecums nebūt nebija šķērslis, jo jaunākajiem bija jāpieliek pūles un jāpacenšas, lai neatpaliktu no gados vecākajiem. Kopā ar Veltu čakli strādāja arī divi dēli un trīs mazbērni. Pašai jaunākajai talkas dalībniecei Martai šogad tika nosvinēta pirmā jubileja, un saulainajā rītā viņa ziņkārīgi pētīja pieaugušo aktivitātes, pildot novērotājas lomu.

Pēc labi un vareni padarīta darba talcinieki mielojās ar ziedot.lv komandas sarūpēto cienastu – gardum gardām desiņām –, kā arī pavadīja laiku sarunās, pausdami gandarījumu par paveikto un kaldinādami ieceres par turpmāko.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.