Ziņu izlaidums

Lieldienās un svētdienās Ziemassvētku laikā būs tikai Svētā Vakarēdiena sanāksme

Visās nākamajās Lieldienu svētdienās un svētdienās Ziemassvētku laikā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi apmeklēs vienu dievkalpojumu.

Parasti sabata dienā Baznīcas locekļi apmeklē stundu ilgu Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu un otru stundu, kurā viņi apmeklē vai nu Svētdienas skolu, vai klases, kas ir sadalītas pa dažādiem kvorumiem un vecuma grupām.

26. janvāra vēstulē, kas ir adresēta vispārējiem un vietējiem vadītājiem, Augstākais prezidijs paziņoja: „Katru gadu Baznīcas dievkalpojumiem un sanāksmēm vajadzētu aprobežoties tikai ar Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu Lieldienu svētdienā un svētdienā pirms vai pēc Ziemassvētku dienas. Ja Ziemassvētki neiekrīt svētdienā, stabu un apgabalu prezidijiem ir jānolemj, vai noturēt šo Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu pirms vai pēc Ziemassvētkiem.”

Vēstulē arī teikts, ka stabu un apgabalu prezidenti var apspriesties ar bīskapiem un draudžu prezidentiem, lai pielāgotu dievkalpojumu laikus šiem svētkiem un pēc iespējas labāk pielāgotos vietējo Baznīcas locekļu vajadzībām.

Vēstuli parakstīja Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons, prezidents Dalins H. Oukss, pirmais padomnieks, un prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks.

Visi Jēzus Kristus Baznīcas svētdienas dievkalpojumi ir atvērti plašākai sabiedrībai, un ikviens ir laipni aicināts tos apmeklēt.

Atrast tuvāko vietu, kur notiek dievkalpojums

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.