Tematiskais raksts

Laulība

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi tic, ka laulība ir svēta un Dieva iedibināta — jau pirms pasaules radīšanas. Šī doktrīna ir izklāstīta Baznīcas dokumentā „Ģimene – vēstījums pasaulei”. Tajā rakstīts:

„Ģimene ir Dieva iedibināta institūcija. Laulībai starp vīrieti un sievieti ir izšķiroša loma Viņa mūžīgajā iecerē. Bērniem ir tiesības dzimt laulības ietvaros, un tie jāaudzina tēvam un mātei, kas godā un uzticīgi pilda savus laulības solījumus.”

Pēdējo dienu svēto skatījumā laulība ir mūžīga. Attiecībām starp vīru un sievu nav jābeidzas līdz ar nāvi. Šajā ilgtermiņa skatījumā kļūst skaidrs, kādēļ Baznīca uzsver laulību un ģimenes attiecību nozīmi.  Tempļa priekšraksti, pielūgsme svētdienās, sociālās aktivitātes un materiālie resursi – tas viss tiek darīts ar mērķi veicināt ģimenes labklājību. Mormoņu kopiena ir tikai tik stipra, cik stipras ir tās ģimenes. Ģimene ir arī visas sabiedrības pamats.

Gadsimtiem ilgi stipras ģimenes ir kalpojušas par sabiedrības pamatinstitūciju, nododot turpmākajām paaudzēm tikumisko spēku, tradīcijas un vērtības, kas nodrošina civilizācijas pastāvēšanu. Stipras, pamatīgas ģimenes, kuras vada tēvs un māte, ir sabiedrības enkurs. Taču ne visi izvēlas precēties, vai arī ne visi var baudīt šo iespēju. Katra ģimene ir citāda, un sabiedrība tiek stiprināta, ja vien cilvēki apņemas rūpēties par tiem, kas ir viņu apgādībā.

Laulība ir daudz vairāk nekā tikai vienošanās, kas apliecina vīrieša un sievietes savstarpējās jūtas un pienākumus. Tā ir iedibināta arī ar mērķi palīdzēt vecākiem izaudzināt bērnus, mācot tiem, kā kļūt par atbildīgiem pieaugušajiem. Gadsimtiem ilgi visdažādākās valdības ir atzinušas, ka laulībai ir izšķiroša loma sociālās stabilitātes uzturēšanā un dzīvības turpināšanā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.