Ziņu izlaidums

Latvijas iesvētīšanas Jēzus Kristus evaņģēlija sludināšanai 20. gadadiena

Gluži kā pirms 20 gadiem, arī šo vēso 17. marta svētdienas rītu pavadīja brīnumaini sirdssiltas sajūtas. Pirms 20 gadiem Dzintaru terasē, Jūrmalā, Latvijas zemi evaņģēlijam iesvētīja elders Džeims Fausts, pravietojot par daudziem brīnumiem, kas mūs sagaida, kā arī svētot mūsu zemi un ūdeņus, valsts vadītājus un visu Latvijas iedzīvotāju sirdis. Viņš lūdza, lai latviešu drosmīgais lēmums pieņemt evaņģēliju tiktu atalgots ar bagātīgām svētībām. Šogad, pēc 20 gadiem, uz atceres dievkalpojumu bija pulcējies liels skaits Baznīcas locekļu. Rīta agrumā, kamēr bērni spēlējās sniegotajā pludmalē, Dzintaru terasi piepildīja mīlestības Gars, atgādinot, cik svētīti un Dieva mīlēti esam.


Gadadienai veltīto dievkalpojumu vadīja Mārtiņš Birkenfleds. Tajā uzstājās Gatis Senkāns, Leonīds Marovs un Prezidents Bosvels. Brālis Senkāns runāja par iesvētīšanu pirms 20. gadiem, par to kā Baznīca Latvijā ir augusi un ka mēs jau esam pieredzējuši, kā piepildās daži no tiem pravietojumiem, kas tika izteikti iesvētīšanas lūgšanā pirms 20 gadiem. Brālis Marovs liecināja, ka šī Baznīca tik tiešām ir patiesā Jēzus Kristus Baznīca un ka tā ir atstājusi neizdzēšamu iespaidu uz viņa dzīvi. Viņš izteica dziļu pateicību par to, ka Baznīca tikusi nodibināta arī Latvijā. Baltijas Misijas prezidents Bosvels apliecināja, ka Dzintaru terase ir svēta vieta, kur var sajust īpašu Garu. Viņš runāja par elderu Faustu un iesvētīšanas lūgšanu, minot tās lietas, ko šī lūgšana aicina mūs darīt. Viņš paziņoja, ka Latvijā tagad ir daudz vairāk misionāru nekā pirms 20 gadiem, un teica, ka šovasar uz šejieni brauks vēl vairāk misionāru. Prezidents arī aicināja, lai Baznīcas locekļi palīdzētu šiem misionāriem un dalītos evaņģēlijā ar saviem draugiem un paziņām, aicinot viņus tuvoties Kristum.

Ja, cenšoties saskatīt Baznīcas izaugsmi, ņemam par pamatu nedēļas vai mēnešus, būs grūti novērtēt sasniegto, taču, skatoties 20 gadu griezumā, mēs redzam, ka šis laiks mums ir bijis patiesi nozīmīgs un ka mēs esam pieredzējuši daudz brīnumu un svētību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.