Ziņu izlaidums

Latvijas Apgabala konference palīdz sekot Kristum

    2013. gada 18.-19. maijā tika noturēta gadskārtējā Pēdējos Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Latvijas Apgabala konference, kas pulcēja brāļus un māsas no Rīgas, Liepājas, Daugavpils un Jelgavas draudzēm.

Pirmajā konferences dienā Imantas sanāksmju namā notika draudžu padomju un skolotāju apmācības, ko vadīja semināru un institūtu pārstāvis Antti Makslahti-Tolstošejevs, kā arī elders un māsa Viramontes. Apmācībās tika uzsvērts tas, ka mums ir jāmācās kalpot kopējiem spēkiem, ieturot kopēju virzienu, un jāmotivē jaunieši apmeklēt Baznīcas institūtu un semināru, lai viņi tuvotos Kristum, pieaugot zināšanās par evaņģēliju.

    Sestdienas vakara sapulcē piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku, kurus uzrunāja Mārtiņš Birkenfelds, pirmais padomnieks Latvijas Apgabala prezidijā. Klātesošajiem tika atgādināts, cik svarīgi ir klausīt Tā Kunga vārdiem un gribai. Baltijas misijas prezidents Džefrijs G. Bazvels klātesošos iepazīstināja ar 2013. gada februāra Vispasaules vadītāju apmācības materiāliem, kas nesen tika iztulkoti un ieskaņoti latviešu valodā. Konferences dalībnieki noskatījās trīs video sižetus, kurā pravieši un apustuļi mācīja par priesterības spēka un pilnvaru izmantošanu ģimenē un arī Baznīcā.

    Svētdien, 19. maijā, konference turpinājās Pasaules Tirdzniecības centrā. Uz konferences vispārējo sesiju bija sapulcējušies vairāk nekā 180 brāļu un māsu, kā arī vairāki interesenti, kurus uzrunāja Latvijas Apgabala prezidents Jurijs Kovaļevskis. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir ieturēt pareizo trajektoriju jeb sekot Jēzus Kristus evaņģēlijam, kas mūs aizvedīs atpakaļ pie Debesu Tēva. Pēc viņa uzstājās vairākas māsas un brāļi, kas dalījās savā liecībā par Jēzus Kristus evaņģēliju. Tika uzsvērta žēlsirdības loma, kā arī tas, lai mēs balstītu savu ģimenes dzīvi uz Jēzus Kristus mācībām, kopīgi lūdzot, lasot Svētos Rakstus un noturot ģimenes mājvakarus. Kā pēdējais uzstājās Baltijas misijas prezidents Džefrijs Bazvels, kurš mudināja iepazīstināt savus draugus un radiniekus ar misionāriem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu rast spēku sekot Kristum.

 

    Konferencē valdīja brīva un sirsnīga noskaņa. Brāļi un māsas priecājās satikt sen neredzētus draugus un paziņas, klausīties iedvesmotos vārdus, mācīties evaņģēlija patiesības un baudīt cits cita draudzību un mīlestību.

 

 

Latvijas apgabala prezidenta pirmais padomnieks

 

Mārtiņš Birkenfelds

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.