Tematiskais raksts

Labklājība un pašpaļāvība

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas labklājības programmas mērķis ir gādāt par trūcīgajiem, vienlaikus mācot dzīvot saskaņā ar principiem, kas palīdz viņiem kļūt pašpaļāvīgiem un saglabāt pašcieņu. Šī programma sniedz visiem citiem Baznīcas locekļiem iespēju kalpot trūcīgajiem, pildot Jēzus Kristus doto bausli — paēdināt izsalkušos, padzirdināt izslāpušos, uzņemt svešiniekus, apģērbt kailos un apmeklēt slimos.

Drīz vien pēc Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas organizēšanas 1830. gadā Baznīcas vadītāji nodibināja bīskapa krātuves — vietas, kur tika uzglabāti graudi un citas patēriņa preces, ko brīvprātīgi saziedoja Baznīcas locekļi un kas tika izdalītas, lai palīdzētu trūcīgajiem Baznīcas locekļiem. 1936. gadā Baznīca oficiāli organizēja labklājības programmu, lai palīdzētu Baznīcas locekļiem, kas cieta no Lielās depresijas postošajām sekām. Mūsdienās labklājības programma ir izpletusies līdz visiem zemes nostūriem, un tās ietvaros tiek sniegta palīdzība visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības.

  • Līdzekļi labklājības programmas īstenošanai nāk no Baznīcas locekļu ziedojumiem. Vienu svētdienu mēnesī Baznīcas locekļi atsakās no divām ēdienreizēm, ziedojot Baznīcai naudu, ko ietaupījuši par ēdienu.
  • Trūcīgos apzina vietējās draudzes vadītājs (bīskaps), kuram palīdz Palīdzības biedrības prezidente— draudzes locekle, kas kalpo par sieviešu organizācijas vadītāju. Lai vietējie vadītāji pārzinātu draudzes locekļu vajadzības, tās lielums tiek saglabāts pāris simtu cilvēku robežās.
  • Dažviet, kur vērojama liela Baznīcas locekļu koncentrācija, labklājības iestādes sasniedz diezgan ievērojamus apmērus. Labklājības laukumā, kas atrodas Soltleiksitijā, Jūtas štatā, netālu no Baznīcas galvenās mītnes, ir lielākā šādu iestāžu koncentrācija. Starp laukumā esošajām ēkām ir konservu fabrika, piena pārstrādes rūpnīca, bīskapa krātuve, komisijas preču veikals, nodarbinātības centrs un skābbarības tornis, kur tiek uzglabāti kvieši un citi graudaugi.
  • Bīskapa krātuves bieži vien tiek salīdzinātas ar veikaliem, kur nav kases aparātu. Pārtika un saimniecības preces tiek izsniegtas trūcīgajiem, kas tās nevar atļauties un ierodas ar rakstisku pieprasījumu, ko parakstījis vietējais bīskaps. Patēriņa preču saņēmējiem tiek dota iespēja strādāt, savu iespēju robežās atmaksājot par saņemtajām precēm. Šobrīd visā pasaulē ir 129 bīskapa krātuves.
  • Nodarbinātības resursu centri nodrošina vietu, kur cilvēki var tikt apmācīti noteiktu darbu veikšanai, papildināt savu CV un meklēt darba iespējas. Pasaulē ir 259 šādu centru.
  • Deseret Industries ir bezpeļņas organizācija, kuras ietvaros darbojas komisijas preču veikali, kas vienlaicīgi nodrošina vietu darbinieku apmācībai. Šie komisijas preču veikali ir publiski pieejami.
  • PDS ģimenes pakalpojumu dienests (LDS Family Services) ir privāta bezpeļņas organizācija, kuras ietvaros tiek sniegtas konsultācijas, adopcijas pakalpojumi, organizētas atkarīgo atbalsta grupas un sniegta palīdzība sociālu, emocionālu un garīgu problēmu risināšanā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.