Tematiskais raksts

Kristīšanās par mirušajiem

Lai gan mācība par kristīšanos mirušo labā ir pieminēta arī Jaunajā Derībā (skat.1. korintiešiem 15:29), pašos pamatos tā tika atklāta caur mūsdienu atklāsmēm, kas dotas Džozefam Smitam. Saskaņā ar šīm atklāsmēm, Baznīcas loceklis var darboties kā mirušā pārstāvis, kas parasti ir viens no viņa priekštečiem, tiekot kristīts šī aizgājēja vietā un labā. Saskaņā ar Pēdējo dienu svēto ticību, mirušajam pēc šīs dzīves ir tiesības izvēlēties — pieņemt šo rituālu vai ne. Kristību rituāla pieņemšana paver ceļu uz turpmāku pilnveidošanos. Kristības par mirušajiem tiek veiktas vienīgi tempļos.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.