Tematiskais raksts

Kalpošana

Jēzus ar Savu dzīvi un kalpošanu ir parādījis abu augstāko baušļu ievērošanas piemēru: „Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta” un „tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu” (Mateja 22:37, 39).

Lai palīdzētu pēdējo dienu svētajiem atsaukties dievišķajam aicinājumam, gādājot par citiem un kalpojot tiem, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā tiem tiek mācīta personalizēta pieeja gādāšanai par Baznīcas locekļu laicīgajām un garīgajām vajadzībām.  Baznīca pievēršas elastīgai attieksmei pret dažādu indivīdu vajadzībām un apstākļiem visā pasaulē,  kuras īstenošanā palīdz personīgas vadītāju intervijas ar ierindas Baznīcas locekļiem, kurās tiek apspriestas attiecīgo cilvēku personīgās vajadzības un ģimenes vajadzības.

Kalpošanas programmas īstenošanu pārrauga vietējās draudzes elderu kvoruma (pieaugušo vīriešu) un Palīdzības biedrības (pieaugušo sieviešu) prezidiji. Katrai draudzē ietilpstošajai ģimenei tiek norīkoti kalpojošie brāļi, kuru uzdevums ir gādāt par attiecīgās ģimenes locekļiem vai atsevišķiem indivīdiem. Par katru Palīdzības biedrībā ietilpstošo māsu gādā kalpojošās māsas. Jaunās sievietes, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, palīdz pieaugušajām māsām šajos kalpošanas centienos, tāpat kā tā paša vecuma jaunie vīrieši palīdz pieaugušajiem vīriešiem.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.